LR pixel

Vieme, ako na inteligentné odpadové hospodárstvo

Vieme, ako na inteligentné odpadové hospodárstvo

Položte si teraz otázku – maximalizujete využitie kapacity vozidiel v rámci odpadového hospodárstva? Premýšľate, kde by sa v celom cykle dali ušetriť náklady? Ponúkame jednoduché riešenie formou diaľkového monitoringu kontajnerov. Technológie inteligentného odpadového hospodárstva sa uplatnia najmä v mestách, obciach, retailu aj každom výrobnom procese, s ktorým je spojená produkcia nemalého množstva odpadu.

Inteligentné smart senzory a ďiaľkový monitoring kontajnerov vám umožní stravovať odpadové hospodárstvo tým najefektívnejším spôsobom prispôsobeným presne na mieru.

Ponúkame dva možné spôsoby upozornení na naplnenie kontajnerov. Prvým variantom je tzv. Smart tlačidlo, ktorého stlačením upozorní pracovník náš systém, ktorý následne na základe tejto informácie plánuje zvozové trasy automaticky. Druhým spôsobom sú Smart senzory, ktoré monitorujú naplnenosť kontajneru každú hodinu a odosielajú informácie do nášho systému. Až senzor určí, že je nádoba plná, automaticky ju zaradí do plánu zvozu.

Pracovník, ktorý sa stará o výsyp kontajnerov, má cez tablet prístup ku všetkým relevantným informáciám cez mobilnú aplikáciu, kde mu systém sám automaticky vygeneruje celý plán zvozu. Aplikácia ho prevedie celým procesom, ukáže plné nádoby aj pôdorys areálu a naviguje ho krok po kroku. Pracovník má taktiež možnosť odoslať spätnú väzbu cez aplikáciu a upozorniť napríklad na prekážku, ktorá mu môže zabrániť vo výsype nádoby.

Operátor má prostredníctvom aplikácie prehľad o celej operácii v reálnom čase. Súčasťou celého riešenia sú aj reporty a analýzy, zostavené na základe zozbieraných dát, ktoré vypovedajú o kvalite služieb a účinnosti celého procesu.

Smart senzory sú schopné napríklad v obciach navrhnúť efektívnejší plán zvozu odpadu. Ich hlavným predpokladom je na diaľku získať informáciu o naplnenosti kontajnerov, nastaviť vhodnú frekvenciu zvozov a naplánovať ich tak, aby sa vodičom uvoľnili kapacity aj pre ďalších klientov. Po implementácii Smart senzorov je možnosť upraviť trasy a zvozy tak, že sa v obciach podarí znížiť náklady a ušetriť časovú vyťaženosť vozidla až takmer o 60%.

Hlavným prínosom tohto riešenia pozostáva v menšom počte prejdených kilometrov pracovníka, ktorý zváža odpad a efektivita naplánovaných zvozov, teda nie cyklicky, ale podľa potreby. Tým pádom môžete lepšie využiť kapacity aj čas vozidla. Efektívnejšie plánovanie trás znamená taktiež menšie znečistenie ovzdušia a zlepšovanie životného prostredia. Implementácia riešení je jednoduchá a rýchla, inštalácia softwaru, preškolenie vašich pracovníkov a spustenie zvládneme behom 7 pracovných dní.


Kontaktujte nás

Zaujala vás naša spoločnost?
Ozvite sa nám!

Kontaktný formulár

Meno spoločnosti alebo ID

alebo

Položky označené * sú povinné.