LR pixel

Technológie s umelou inteligenciou sú už dnes bežnou súčasťou našich životov

Technológie s umelou inteligenciou sú už dnes bežnou súčasťou našich životov

Na tému digitálnej transformácie sme si pohovorili s našim technickým riaditeľom M2C Františkom Leitnerom. Nasadzovanie inovatívnych riešení je podľa neho ideálny spôsob, ako optimalizovať procesy a ušetriť náklady.

 

Čo v súčasnej dobe motivuje podniky zaviesť nové technológie?

Všeobecne platí, že pandémia a téma udržateľnosti núti firmy šetriť. Najväčší dopyt v oblasti digitalizácie je preto po optimalizácii procesov. Firmy inými slovami vyhľadávajú digitálne riešenia, ktoré im pomôžu znížiť náklady. A my vieme, ako na to. Ide to vlastne všetko ruka v ruke – pokiaľ dokážeme znížiť spotrebu energie, tak ušetríme peniaze a zároveň znížime uhlíkovú stopu.

 

Čo si môžeme predstaviť pod pojmom optimalizácie procesov, mohol by ste uviesť konkrétny príklad?

Samozrejme. Dobrým príkladom je naše riešenie M2C e-Reception, ktoré, ako napovedá jeho názov, pôvodne vzniklo „len“ na zefektívnenie obsluhy budov, ale neskôr sa rozvinulo do komplexného systému pre logistické a priemyselné areály. Zrazu sme mali v rukách kompletné riešenie pre yard management. Dnes ho máme nasadené v areáloch, do ktorých jazdia desiatky až stovky kamiónov denne, a pomáhame tam efektívne riadiť prevádzku s minimálnym ľudským zásahom. Presne takto vyzerajú úspory, o ktorých som hovoril.

 

Dôležitou oblasťou biznisu M2C je video-dohľad. Možno teda predpokladať, že digitalizácia sa nevyhýba ani tomuto segmentu. Ako to funguje napríklad v rámci zabezpečenia budov?

Presne tak. Pred desiatimi rokmi sedeli operátori v miestnosti a každý z nich sledoval naraz až tridsať kamier. Dnes väčšinu tejto práce plnia digitálne nástroje, ktoré monitorujú streamy z kamier a na základe preddefinovaných pravidiel posielajú alerty – upozornenia operátorom v prípade, že zaznamenajú nejakú neštandardnú aktivitu. Opäť tu dochádza k výraznej úspore nákladov, keďže pokročilým vzdialeným dohľadom môžete nahradiť ľudskú bezpečnostnú službu v teréne.

 

Vzhľadom k počtu sledovaných kamier, nemožno sa spoliehať iba na kapacity operátorov. Do akej miery možno využívať pokročilé analytické funkcie?

Ukážku využitia analytických softwarov v praxi môžeme demonštrovať na prepojení kamerového systému a nového softwaru M2C nazývaného TrackSys. Cieľom je zaistiť dohľad nad korektnosťou pokladničných transakcií na jednotlivých pokladniach klienta. Hlavný dôraz sa kladie na dodržiavanie interných predpisov a noriem spojených s obsluhou zákazníka pri pokladni. Pridanou hodnotou tohto softwaru je schopnosť zobraziť v jednu chvíľu tak videozáznam z konkrétnej pokladne, ako aj nákupný blok vrátane všetkých položiek.

 

Mohol by ste uviesť nejaký ďalší príklad?

Máme systém, ktorý sa nazýva Multi-camera tracking. Môžete si pod ním predstaviť zostavu niekoľkých obrazovo prepojených kamier, ktoré monitorujú pohyb zákazníka v určitom priestore, napr. predajni, a môžu tak poskytnúť dôležité informácie o jeho chovaní. Zo získaných dát sme schopní vyhodnotiť, kadiaľ zákazníci najradšej chodia, v ktorej časti predajne sa najviac zdržujú, kde postávajú, čo nakupujú a podobne. Na základe takej analýzy dát získa klient informácie o obchodnom potenciálu predajne, môže podľa týchto informácií vertifikovať layout predajne, preložiť tovar a podobne.

 

Musí firma, ktorá chce digitalizovať svoje klienty, najskôr začať u seba?

Z môjho pohľadu určite áno. Nedokážem si predstaviť, že by sme mohli pomáhať klientom s technologickými riešeniami a ponúkať digitálne inovatívne produkty, pokiaľ by sme sami nefungovali digitálne.


Kontaktujte nás

Zaujala vás naša spoločnost?
Ozvite sa nám!

Kontaktný formulár

Meno spoločnosti alebo ID

alebo

Položky označené * sú povinné.