LR pixel

Pomoc od M2C pre materskú školu vo Zvolene

Pomoc od M2C pre materskú školu vo Zvolene

M2C sa rozhodlo v rámci svojej spoločenskej zodpovednosti poskytnúť pomoc Materskej škole, Centrum 2496/29 vo Zvolene. Táto škôlka vykonáva dôležitú prácu vytváraním inkluzívneho prostredia pre deti v predškolskej príprave, vrátane tých so zdravotnými znevýhodneniami. Okrem toho je aktívnym partnerom medzinárodného projektu Nurture International – Access To Learning For All, čo rozširuje jej vzdelávacie možnosti. M2C nepomohlo iba finančne, ale jeho zamestnanci priložili ruku k dielu.

 

 

Dobrý deň p. Čábyová, akú pracovnú pozíciu zastávate v materskej škole?

Dobrý deň prajem, som zástupkyňa riaditeľky Materskej školy, Centrum 2496/29 vo Zvolene.

Koľko a aké deti pripravujete do školy?

Našu materskú školu navštevuje momentálne 167 detí, z toho 51 detí plní povinné predprimárne vzdelávanie, teda je to ich posledný rok dochádzky do materskej školy  pred vstupom do základnej školy. Materskú školu navštevujú aj deti so zrakovým znevýhodnením, ktoré sú inkluzívne vzdelávané v bežných triedach. Máme aj jednu triedu pre deti so zdravotným znevýhodnením. V nej sa vzdelávajú deti s telesným a viacnásobným postihnutím.

Ako sa staráte o zdravotne znevýhodnené deti?

V triede pre deti so zdravotným znevýhodnením výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú učiteľky – špeciálni pedagógovia. Pre deti z našej materskej školy, ktoré vzhľadom na určenú diagnózu potrebujú ďalšiu pomoc a podporu máme  intervenciu skvelých odborníkov – ortoptickej sestry Janky, ktorá vykonáva ortoptickú a pleoptickú starostlivosť v miestnosti vybavenej špeciálnymi prístrojmi ako sú synoptofor, cheiroskop, CAM – stimulátor a podobne. Neoceniteľná je pomoc fyzioterapeutky Mariky, ktorá v rehabilitačnej miestnosti aj v telocvični uplatňuje liečebnú telesnú rehabilitáciu a fyzikálnu terapiu. LTV je so súhlasom rodičov poskytovaná aj deťom zdravým, ako prevencia pre správne držanie tela.

Nedávno sa naši kolegovia zúčastnili pomocných prác pri maľovaní vašej škôlky.
O aký projekt sa jednalo?

Naša materská škola sa v minulom roku zapojila do medzinárodného projektu „Nurture International – Access to Learning for All“. Je to prístup k výchove a k vzdelávaniu, ktorý sa opiera o poznatky z neurovedy, a jeho cieľom je vytvoriť bezpečné prostredie, rozvíjať wellbeing a mentálne zdravie detí. A nakoniec, nie len detí, ale aj všetkých, ktorí sa podieľajú na ich výchove, teda zamestnancov materskej školy a tak nepriamo aj rodičov detí.

Aký význam majú kresby na chodníkoch?

Vedúci projektu nám posielajú úlohy, ktoré majú napomôcť plniť ciele projektu. Jednou z úloh bolo vytvorenie hravých chodníkov, ktoré podporujú rozvoj propriocepcie, vestibulárneho systému, koordinácie, ale najmä pomocou pohybu a hry vytvárajú pre deti prostredie, v ktorom sa budú cítiť šťastné a spokojné. Tieto chodníky a hry na nich im napomôžu k tomu, aby sa v budúcnosti v škole dokázali lepšie sústrediť a ovládať svoje telo.

Čo na projekt hovoria rodičia detí?

Rodičia samozrejme reagujú veľmi pozitívne. Maľby sú naozaj krásne, estetické a hravé, a tak nabádajú aj dospelých, aby si ich prešli spolu so svojimi deťmi. Mnohí z nich si už sami vyskúšali prechádzať, alebo skôr „preskakovať“ jednotlivé prekážky, a je vskutku úžasné vidieť, ako sa na chvíľu stanú aj oni opäť deťmi.

Ako hodnotíte pomoc M2C pri vašom projekte?

Sme v prvom rade nesmierne vďační. Pre nás je každá pomoc, i tá najmenšia, velkým prínosom. A ľudia z M2C nám pomohli nielen finančne, čiže nám zaplatili všetky výdavky na farby a maliarske potreby, ale tiež svojou návštevou, svojim humorom a pozitívnou energiou vytvorili skvelú náladu a atmosféru.  A v neposlednom rade nám pomohli maľovať značnú časť obrázkov na chodníky.

Aké budú ďalšie kroky v tomto projekte?

Už o pár dní nás čaká ročné vyhodnotenie výsledkov a plnenia jednotlivých cieľov projektu. Snažíme sa postupne hlavné princípy tohoto projektu aplikovať do praxe a to so zapojením celého kolektívu našej materskej školy a teda naším najväčším cieľom bude zmeniť naše vnútorné zabehnuté systémy a vymaniť sa zo stereotypov a tým vykročiť k inému chápaniu a vnímaniu detí.

Plánujete ešte aj iné, podobné projekty pre deti?

Naša materská  je vskutku „akčná“. Neustále sa snažíme posúvať v pred a to nie len po profesionálnej a odbornej  stránke, ale i po stránke osobnostnej a ľudskej. Preto sme vždy otvorení novým projektom a nápadom, ktoré nám k tomu môžu pomôcť.

Čo by ste našim čitateľom odkázali na záver?

Keďže  svoje povolanie robíme srdcom, robíme tak i množstvo aktivít, ktoré sú nad rámec našich pracovných povinnosti. Často sa zapájame do činností a projektov,  a ak akúkoľvek aktivitu urobíme s láskou  a entuziazmom, deti nám to niekoľkonásobne vrátia a rodičia si to vážia. A to je najlepší pocit i dôvod pre tvorbu materskej školy ako miesta, kde sú deti šťastné.

 

 

Materská škola vo Zvolene predstavuje inovatívny prístup k výchove a vzdelávaniu detí, čo potvrdzuje aj spolupráca so spoločnosťou M2C na tvorbe hravých chodníkov. Táto spolupráca sa nekončí a M2C plánuje financovať aj opravu pieskoviska. Pozitívne ohlasy rodičov a široký záber aktivít ukazujú, že škôlka má ambíciu sa stať miestom, kde sú deti nielen vzdelávané, ale aj šťastné a spokojné.


Kontaktujte nás

Zaujala vás naša spoločnost?
Ozvite sa nám!

Kontaktný formulár

Meno spoločnosti alebo ID

alebo

Položky označené * sú povinné.