LR pixel

Nové pravidlá pre energetické štítky v EÚ

Nové pravidlá pre energetické štítky v EÚ

Nové pravidlá pre energetické štítky, platné od marca 2023, stanovujú prísnejšie kritériá a triedy pre energetickú účinnosť budov v Európskej únii. Zmeny majú výrazný dopad na svetelné zdroje, ktorých predaj s novými energetickými štítkami sa stal povinným od marca 2023. Cieľom opatrení je znížiť nároky budov na vykurovanie a prevádzku a dosiahnuť minimálnu energetickú triedu E pre budovy s nižšími triedami (F, G) do roku 2030. Energetický štítok označuje energetickú náročnosť budovy stupnicou od A (mimoriadne úsporná) po G (neefektívna).

 

Nové pravidlá pre energetické štítky od marca 2023

Nové pravidlá a kritériá pre energetické štítky a zaradenie budov do jednotlivých energetických tried vstúpili do platnosti v marci 2023. Nové energetické štítky sa stali základom pre svetelné zdroje, ktoré sa začali predávať už v septembri 2021. V nariadení bolo zahrnuté pomerne dlhé 18-mesačné prechodné obdobie, ktoré dalo predajcom možnosť dopredávať svoje pôvodné skladové zásoby aj so starým energetickým štítkom. Toto prechodné obdobie skončilo 28. februára a od 1. marca 2023 sa tak môžu predávať len svetelné zdroje s novým energetickým štítkom alebo svetelné zdroje s prelepovaným starým štítkom za nový rovnakého rozmeru.

 

Zmena nie je len kozmetická

Z nariadenia tiež vyplýva, že museli byť poskytnuté aj nové informačné listy a ku všetkým svetelným zdrojom musel existovať záznam v európskej produktovej databáze EPREL. Internetoví predajcovia majú aj naďalej povinnosť uvádzať novú energetickú triedu v blízkosti ceny a podobne veľkým písmom. Nové pravidlá teda stanovujú, že od 1. marca 2023 je povinnosťou všetkých obchodníkov uvádzať výlučne nový energetický štítok pre svetelné zdroje, vrátane výrobkov, ktoré sa dopredávali ako staré skladové zásoby. Táto zmena nie je len kozmetická a má veľký dopad na energetickú účinnosť v Európe.

 

Nová smernica Európskeho parlamentu

Podľa novej smernice Európskeho parlamentu by mali budovy v členských štátoch Európskej únie dodržiavať prísnejšie energetické požiadavky vrátane bytových domov, pracovísk, škôl a iných verejných budov. Najviac energie sa v EÚ spotrebúva v budovách, ktoré sú zároveň jedným z podstatných producentov emisií. Zástupcovia Európskeho parlamentu zmenili smernicu o energetickú účinnosti, ktorá sa týka aj budov, a stanovili záväzný cieľ pre zníženie spotreby energií, ktoré sa používajú pri výstavbe, rekonštrukcii a prevádzke budov. Do roku 2030 by mala byť spotreba energií znížená o 11,7 %. Cieľom týchto opatrení je znížiť nároky budov, najmä na vykurovanie a prevádzku.

 

Energetické štítky a energetická náročnosť budov

Energetickú náročnosť budov označujú energetické štítky (PENB) stupnicou od A do G, podobne ako u domácich spotrebičov. „A“ označuje mimoriadne úspornú budovu, ktorá ročne nepotrebuje viac ako 50 kWh energie na m2. Naopak posledná trieda energetickej náročnosti „G“ znamená, že stavba je mimoriadne neefektívna a za rok spotrebúva viac ako 286 kWh na m2. Podľa návrhu Európskeho parlamentu by mali budovy s nižšími energetickými triedami (F, G) do roku 2030 dosiahnuť minimálne triedu energetická náročnosti E, ktorá je označovaná ako neefektívna a predstavuje ročnú spotrebu energií 246 kWh na m2.

 

Dôležitosť energetického štítku

Energetický štítok budovy je dôležitý z viacerých dôvodov. Prvým je to, že vám umožní klasifikovať energetickú účinnosť vašej budovy, čo je kľúčový faktor pre potenciálnych kupcov alebo nájomcov. Pokiaľ predávate alebo prenajímate nehnuteľnosť s najlepšou energetickou triedou, môžete tomuto faktu prispôsobiť cenu, čo môže zvýšiť vaše zisky. Naopak, pokiaľ energetický štítok nemáte, musíte uviesť najnižšiu triedu G, čo môže potenciálnych záujemcov odradiť. Ďalším dôvodom, prečo je energetický štítok dôležitý, je to, že musí byť predložený pri podpise kúpnej zmluvy.

 

Služby M2C pre udržateľnú energetiku a nižšie náklady


Spoločnosť M2C ponúka služby zamerané na znižovanie nákladov spojených s energiami a minimalizáciou uhlíkovej stopy. Ak plánujete obnovu existujúcich energetických zariadení a potrebujete poradiť, spoločnosť M2C vám ponúka návrh riešenia na mieru, vrátane jednotlivých produktov alebo súboru služieb spojených s energetikou. S našou pomocou môžete prispieť k zdravšej klíme a udržateľnej budúcnosti. V prípade záujmu nás kontaktujte, radi vám so všetkým potrebným poradíme.


Kontaktujte nás

Zaujala vás naša spoločnost?
Ozvite sa nám!

Kontaktný formulár

Meno spoločnosti alebo ID

alebo

Položky označené * sú povinné.