Informatie over de verwerking van persoonsgegevens

overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, de algemene verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens (AVG)

Beste bezoekers van de website van Mark2 Corporation (M2C), bedankt voor uw interesse in onze activiteiten en diensten. Om ervoor te zorgen dat u volledig op de hoogte bent, laat ons u informeren over de gegevens die tijdens uw bezoek aan onze site worden verzameld en over wat en hoe deze worden verwerkt.

Basisinformatie over de verwerking van persoonsgegevens:
De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens die zijn verkregen door uw bezoek aan onze website is ons MARK2 CORPORATION Czech.
U kunt contact met ons opnemen via  Koninginnegracht 10, 2514AA's-Gravenhage, The Netherlands.

Zoals de omvang van onze andere activiteiten vereist, hebben we ook een functionaris voor de bescherming van persoonsgegevens aangesteld. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar: nl.dpo@m2c.eu
Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers tijdelijk de verbindingsgegevens van het ondervragende apparaat op.

Uw naam, adres en andere contactgegevens worden niet geregistreerd tenzij u ons een van de formulieren op onze website verstrekt. Tijdens uw bezoek registreren we daarom de volgende gegevens:

In het geval van verwerking met behulp van andere webtools, kunnen ook andere gegevens worden verwerkt; de omvang ervan wordt dan gespecificeerd voor individuele informatie aan de website-tool.
We verwerken de verkregen persoonlijke gegevens als noodzakelijk voor onze legitieme belangen zoals systeembeveiliging, technisch beheer en optimalisatie van de werking van onze website en zoeken, en ook op basis van uw toestemming die voortvloeit uit uw browserinstellingen voor een geavanceerder aanbod van onze diensten en de evaluatie van verkeersstatistieken.

De opslagperiode van de persoonlijke gegevens die tijdens een bezoek worden gegenereerd, wordt bepaald door de individuele doeleinden van de verwerking, maar dit is altijd alleen voor de periode die absoluut noodzakelijk is.
We dragen geen persoonlijke gegevens over aan derde landen of aan andere ontvangers dan onze externe verwerkers die we gebruiken om de systeembeveiliging, technisch onderhoud en de werking van onze websites en online advertenties te garanderen. We hebben ook verwerkingsovereenkomsten gesloten met deze verwerkers om deze verwerkers te verplichten zich te houden aan alle regels die gelden voor de verwerking van persoonsgegevens en om de vertrouwelijkheid te bewaren.

Bij het verwerken van alle bovengenoemde persoonsgegevens zorgen we er altijd voor dat we voldoen aan de basisprincipes van artikel 6 van de AVG. De beveiliging van persoonlijke gegevens wordt gewaarborgd door organisatorische en technische maatregelen die worden genomen in overeenstemming met wettelijke voorschriften om ongeoorloofde of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofde toegang tot verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonlijke gegevens te voorkomen. Al onze medewerkers zijn gebonden door geheimhouding van de feiten die ze tijdens hun werk ontdekken. De M2C-websites gebruiken beveiligde communicatie (HTTPS-protocol).

Uw rechten als betrokkene
Als betrokkene hebt u recht op toegang tot persoonlijke gegevens die u betreffen en die door ons als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt; u hebt het recht om correcties aan te vragen, bezwaar te maken tegen verwerking of om verwerkingsbeperkingen te eisen als u vindt dat de gegevens onjuist zijn of in strijd met de wet worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons ook om persoonlijke informatie vragen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat, en deze doorsturen naar een andere controller, en u hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend op een geautomatiseerde beslissing is gebaseerd zonder menselijke activiteit. Ten slotte, wanneer de verwerking is gebaseerd op uw gegeven toestemming, hebt u het recht om uw toestemming in te trekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

U kunt al uw rechten bij de functionaris voor gegevensbescherming uitoefenen op het hierboven vermelde e-mailadres of schriftelijk op het contactadres van M2C.

Als u van mening bent dat uw verwerking van persoonsgegevens de AVG schendt, hebt u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de functionaris voor gegevensbescherming op het bovengenoemde e-mailadres en bij de toezichthoudende autoriteit van Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van cookies, kleine tekstbestanden die door sommige websites op uw computer worden opgeslagen. Het doel van het plaatsen van cookies op onze website is om het gebruik van onze website te verbeteren, het gebruikerscomfort en de efficiëntie te verhogen, wat resulteert in een optimaal gebruik van onze website. De cookie-inhoud is beperkt tot het identificatienummer; Persoonlijke gegevens zoals uw naam, IP-adres, enz. Worden hier niet door opgeslagen.
Het gebruik van onze websites is mogelijk zonder cookies door ze uit te schakelen via uw browser, cookies te beperken tot alleen bepaalde websites of door een cookiemelding te verzenden. U kunt ook cookies van uw computer of een ander eindapparaat verwijderen. Wanneer u het gebruik van cookies door onze websites beperkt, moet u echter een beperkte paginapresentatie en beperkingen voor gebruikersinstructies verwachten.

Links naar sociale netwerken
Door een link naar sociale netwerken te gebruiken - zoals Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus, enz. - verstrekken we deze sociale netwerkproviders persoonlijke gegevens (sommige providers zijn gevestigd in derde landen, zoals de VS). We hebben geen interactie met deze sociale netwerken op onze website en de gebruikte pictogrammen zijn alleen links die het gemakkelijker maken om toegang te krijgen tot onze profielen.

Links naar websites van derden
Links naar websites van derden kunnen op onze site verschijnen. Hoewel deze sites grondig zijn geverifieerd voordat ze werden gekoppeld, heeft M2C geen enkele invloed op de inhoud van deze websites en kan niet worden uitgesloten dat hun inhoud zal veranderen.
Door een link naar websites van derden te gebruiken, kunnen uw persoonlijke gegevens worden verstrekt aan de operatoren op dergelijke websites. M2C heeft geen invloed op een dergelijke verzameling van persoonlijke gegevens op websites van derden en kan daarom de wettigheid van de verwerking van persoonlijke gegevens op dergelijke websites niet garanderen. M2C is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens via deze websites van derden.

Google Analytics
Onze website maakt ook gebruik van Google Analytics-services die echter niet direct uw persoonlijke gegevens gebruiken. Zie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631  voor meer informatie over deze service en instellingsopties.

Retargeting
Onze website maakt gebruik van retargeting-technologie door Sklik, beheerd door Seznam.cz, a.s. Hiermee kunnen we bezoekers die al interesse hebben getoond in onze producten onze advertenties in het Seznam.cz-netwerk laten zien. Volgens Seznam.cz, a.s. tijdens dit proces worden geen persoonlijke gegevens verzameld. Meer informatie vindt u hier http://www.imedia.cz/
Voor meer informatie en manieren om geen deel uit te maken van een gedragsadvertentie, zie ook http://www.youronlinechoices.com/ .