LR pixel

Význam fyzické ostrahy v rámci bezpečnostního plánu podniku

Význam fyzické ostrahy v rámci bezpečnostního plánu podniku

Fyzická ostraha bývá jednou ze zásadních součástí bezpečnostního plánu organizace. Týká se ochrany budov a stavenišť před krádeží, vandalismem, přírodní katastrofou a náhodným poškozením apod. Rámec fyzické bezpečnosti se skládá ze tří hlavních složek: řízení přístupu, sledování a testování. Úspěšnost programu fyzické ochrany osob a majetku daného podniku se odvíjí od toho, jak dobře se každá z těchto součástí implementuje, aktualizuje a udržuje. 

 

Zvolte ověřenou agenturu 

Při výběru vhodné bezpečnostní agentury byste v prvé řadě měli dbát na to, abyste zvolili takovou, která má licenci. Kvalitní firmu zabývající se fyzickou ostrahou objektů poznáte zejména na základě komplexní nabídky bezpečnostních služeb, která je klientům šitá na míru dle jejich možností a aktuálních potřeb. Důležité jsou nejen bohaté zkušenosti, ale především spolehlivost a důvěryhodnost. Pokud má přísné požadavky na kvalifikaci svých zaměstnanců a klade důraz na vzdělávání v dané oblasti, jedná se také o významné plus. 

 

Tip: Přečtěte si náš článek Inovace a trendy v zabezpečení objektů pro rok 2023 

 

Kamerové systémy: Monitorování, záznam a bezpečnost 

Video monitorovací systémy, které bývají označované také jako systémy pro správu videa (VMS), pomáhají se zabezpečením tím, že poskytují přímý vizuální dohled nad vaším majetkem. Bezpečnostní kamerové systémy slouží ke shromažďování dat a efektivní správě budovy. V případě, že dojde k narušení bezpečnosti, poskytují klíčové důkazy, které jdou ruku v ruce s daty ze systémů kontroly přístupu. Jedná se o spolehlivý nástroj pro snížení bezpečnostních rizik. 

 

Interní dohledový tým 

Rozhodnutí, zda zaměstnat interní tým fyzické ostrahy, nebo outsourcovat tuto službu externímu poskytovateli, je důležitým faktorem v rámci celkového bezpečnostního plánu firmy. Každý přístup má své výhody a nevýhody, které je třeba zvážit. Nejdříve se tedy zaměříme na výhody a nevýhody zaměstnávání interní ochranky a jak ovlivňuje firemní kulturu a náklady:  

  • Výhody: Plná integrace do firemní kultury a konzistence 

Zaměstnání fyzické ochrany přímo ve firmě umožňuje, aby byl každý jednotlivý člen týmu plně zapojen do firemní kultury. Můžete si sami vybrat vhodného člověka, a díky přímému vztahu mezi firmou a jednotlivcem se pak vytváří a podporovat hlubší pocit loajality. Ostatní zaměstnanci je budou vnímat jako součást týmu, nikoli jako cizince. Pokud je ochranka zaměstnaná v rámci firmy, je na místě vždy stejný tým, což zajišťuje konzistenci a povědomí pro zaměstnance i návštěvy.  

  • Nevýhody: Vysoké náklady a obtížná situace s nekvalitními zaměstnanci 

Zaměstnávání interního týmu může být finančně náročné, zejména při zajišťování nepřetržitého zabezpečení rozsáhlých prostor 24/7/365. Vyžaduje to také řešení denních směn, dovolené, nemocenské a dodržování pracovních předpisů. Dále se pojí s náklady na průběžná školení, specializované vybavení a hledání kvalifikovaných pracovníků. Propuštění nekvalitního zaměstnance může být těžší, než kdyby se jednalo o externí osobu, a vyžaduje dodržování zaměstnaneckých postupů. 

 

Outsourcing fyzické ochrany budovy 

Na druhou stranu outsourcování fyzické ochrany budovy se stává stále populárnější volbou pro společnosti všech velikostí a odvětví. Zajištění bezpečnosti a ochrany majetku a osob je pro organizace klíčové, avšak provozování vlastního interního oddělení fyzické ochrany může být nákladné a složité. Do hry tedy přichází outsourcing, který umožňuje firmám přenést odpovědnost za zabezpečení svých prostor na specializované bezpečnostní společnosti. Jaké jsou výhody a nevýhody? 

 

  • Výhody: Flexibilní partner pro bezpečnost a ochranu 

Spolupráce s bezpečnostní společností nabízí škálovatelnou a flexibilní strategii, která je přizpůsobená potřebám vaší firmy a umožňuje snadné rozšiřování služeb nebo požádání o další podporu při neplánovaných událostech. Takové partnerství je také nákladově efektivní, protože poskytuje přístup k cenově výhodným alternativám, jako jsou mobilní hlídky, které posilují bezpečnost mimo pracovní dobu, vytvářejí odstrašující sílu a omezují čas pro potenciální zloděje. 

  • Nevýhody: Nemáte plnou kontrolu nad kvalitou služeb 

Jak už jsme se zmínili výše, kvalita bezpečnostních společností se může značně lišit, proto je důležité spolupracovat se zkušeným týmem, kterému můžete důvěřovat. Při výběru poskytovatele je třeba vyhledat doporučení, ověřit hodnocení a kvalitu služeb. Současně nemáte plnou kontrolu nad tím, kdo přichází na místo. Musíte důvěřovat tomu, že bezpečnostní služba se vykonává na očekávané úrovni a v odpovídající kvalitě.  

 

Tip: Přečtěte si náš článek Moderní pult centralizované ochrany – nejen pro váš klidný spánek. 

 

Pult centralizované ochrany 

V M2C poskytujeme profesionální službu PCO (pult centralizované ochrany), kde naši kvalifikovaní operátoři, kteří prošli speciálním proškolením, sledují a chrání vaše objekty nepřetržitě 24/7. Tito operátoři dohlížejí na širokou škálu bezpečnostních systémů a při jakýchkoli nezvyklých událostech ihned zasahují. Pokud je to potřeba, rychle vyšlou zásahový tým a podniknou další opatření k zajištění bezpečnosti vašeho majetku. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi vám s ochranou vašeho objektu pomůžeme.  


Kontaktujte nás

Zaujaly vás naše služby? 
Rádi pro vás vytvoříme řešení na míru vašich potřeb.

Kontaktní formulář

Zadejte název své firmy nebo IČO

nebo

Položky označené * jsou povinné.