LR pixel

Moderní pult centralizované ochrany – nejen pro váš klidný spánek

Moderní pult centralizované ochrany – nejen pro váš klidný spánek

Pult centralizované ochrany nebo zkráceně PCO je pracoviště, díky kterému získá vaše zabezpečovací zařízení nový rozměr. PCO zajistí nepřetržitou ochranu objektu, i když majitel není k zastižení, a tím účinně chrání majetek i jeho samotného. Ve spojení s moderními zařízení IoT dokáže PCO zprostředkovat i velmi zajímavé funkce, díky kterým se zbavíte dalších starostí.  

 

Pult centralizované ochrany – PCO – je služba, kterou poskytují zejména soukromé společnosti zabývající se ochranou osob a majetku. Samotné PCO si můžete představit jako soubor technických prostředků v dispečinku bezpečnostní agentury a operátorů, kteří na dispečinku drží nepřetržitou službu. Technické prostředky PCO jsou potom jedním nebo více komunikačními kanály připojené k systémům elektronické zabezpečovací signalizace (EZS) jednotlivých střežených objektů. Díky přímému napojení na dispečink pak mohou operátoři: 

 • reagovat na bezpečnostní incident v řádech sekund, 
 • vyslat na místo vlastní výjezdovou zásahovou skupinu v řádech minut, 
 • u závažných případů okamžitě kontaktovat složky IZS. 

 

Co a jak můžete připojit k pultu centralizované ochrany? 

V předchozím odstavci jsme zmínili samozřejmou možnost připojit k PCO systémy EZS. Co si pod tím můžete představit? K PCO teoreticky připojíte v zásadě libovolný soubor detekčních bezpečnostních prostředků jako třeba: 

 • bezpečnostní kamery a celé kamerové systémy, 
 • pohybová detekční čidla bezdrátová i kontaktní, 
 • senzory rozbití skla, senzory zaplavení a kouřová čidla, 
 • přístupové a docházkové systémy. 

U všech uvedených zařízení se počítá s tím, že v rámci lokální sítě spadají pod samostatný bezpečnostní systém s řídící jednotkou, obvykle tzv. ústřednou. Právě ústředna samotná se stará o zajištění spojení mezi místním bezpečnostním systémem a pultem centralizované ochrany. V praxi se nejčastěji setkáte s těmito druhy komunikačních kanálů: 

 • pevná telefonní linka – vyznačuje se lehkou překonatelností (telefonní kabel lze snadno odstřihnout) a nízkou frekvencí kontrol spojení mezi objektem a PCO (obvykle 1× denně); v dnešní době se nepovažuje za dostatečně bezpečný komunikační kanál, 
 • GSM modul – umožňuje komunikaci pomocí mobilní telefonní sítě, což je sice o něco dražší, ale zato výrazně spolehlivější řešení – data se přenášejí šifrovaně, komunikaci nelze jednoduše přerušit a kontrola spojení s objektem může probíhat i v patnáctiminutových intervalech, 
 • dedikované rádiové spojení – zde je nutná domluva s konkrétním poskytovatelem služeb PCO, pult musí disponovat vlastním rádiovým zařízením a provozovatel musí poskytnout další rádiové zařízení majiteli či správci střeženého objektu; každopádně se jedná o nejspolehlivější způsob.  

 

Jak funguje PCO a jeho výhody 

Funkci PCO jsme stručně nastínili v úvodu – jakmile dojde k vyhlášení poplachu v objektu (nebo jiné události, která se přenáší na PCO), situaci začne okamžitě řešit operátor daného poskytovatele PCO. Pokud je v objektu detekována nežádoucí osoba, obvykle PCO vysílá na místo vlastní výjezdovou zásahovou jednotku usilující o zadržení pachatele, zároveň kontaktuje Policii ČR a majitele či správce objektu.  

Obrovskou výhodou je nepřetržitý dozor a v případě kamerových systémů i snadné ověření, zda nedošlo k falešnému poplachu. Všechny nejdůležitější výhody by se pak daly shrnout takto: 

 • rychlejší reakce na bezpečnostní incidenty díky centralizovanému sledování a koordinaci, 
 • zlepšení přehledu o bezpečnostní situaci napříč různými lokalitami a systémy, 
 • snížení počtu falešných poplachů díky důkladnému sledování a ověřování incidentů, 
 • výrazné zvýšení bezpečnosti a ochrany osob a majetku, 
 • snížení nákladů na ostrahu díky efektivnějšímu řízení zabezpečovacích systémů, 
 • zlepšení spokojenosti nájemníků a uživatelů prostor díky zvýšenému pocitu bezpečí, 
 • plnění pojistných podmínek, nebo dokonce sleva na pojistném (pokud je PCO certifikovaný). 

 

 

PCO a možnosti moderních technologií 

Předchozím výčtem výhod ale seznam předností PCO zdaleka nekončí. K pultu centralizované ochrany totiž můžete teoreticky přenášet libovolné informace a PCO tak teoreticky nabídne celou řadu dalších zajímavých funkcí: 

 • integrace s chytrými budovami a systémy pro řízení energetické účinnosti, 
 • varování před živelnou pohromou, 
 • rychlá pomoc tělesně postiženým nebo starším osobám, 
 • integrace s panic tlačítky pro přivolání záchrany a první pomoci, 
 • hlídání včasného otevření a uzavření obchodu, 
 • hlídání příchodu dětí ze školy, 
 • integrace se systémy evidence vozidel, které automaticky detekují registrační značky vozidel. 

Tip: Přečtěte si rozhovor s technickým ředitelem M2C Františkem Leiterem o moderních technologiích. 

 

Bez PCO je každý systém elektronické zabezpečovací signalizace nebo elektronické požární signalizace v nejlepším případě pouze polovičatým řešením. Obraťte se na nás, rádi vám navrhneme PCO řešení přímo na míru vašich potřeb. 


Kontaktujte nás

Zaujaly vás naše služby? 
Rádi pro vás vytvoříme řešení na míru vašich potřeb.

Kontaktní formulář

Zadejte název své firmy nebo IČO

nebo

Položky označené * jsou povinné.