LR pixel

Informatie voor contractuele partners over de verwerking van persoonsgegevens

in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Beste bezoekers van de Mark2 Corporation (M2C) website, bedankt voor uw interesse in ons bedrijf en onze diensten. Om u volledig op de hoogte te houden, willen wij u graag informeren over de gegevens die tijdens uw bezoek aan onze site worden verzameld en waarvoor en hoe deze worden verwerkt.

Basisinformatie over de verwerking van persoonsgegevens:

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verkregen tijdens uw bezoek aan onze site is onze onderneming Mark2 Corporation Czech a.s., BID: 257 19 751, met maatschappelijke zetel te Vladislavova 17, 110 00 Praag 1. U kunt contact met ons opnemen op Mark2 Corporation Czech a.s., Vladislavova 17, 110 00 Praag 1.

Vanwege de omvang van onze andere activiteiten hebben we ook een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

U kunt deze functionaris bereiken via:
Contactgegevens functionaris gegevensbescherming: cz.dpo@m2c.eu.

Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers tijdelijk de verbindingsgegevens van het verzoekende apparaat op.

Uw naam, adres en andere contactgegevens worden niet opgeslagen, tenzij u een van de formulieren op onze website invult. Bij uw bezoek registreren wij dus de volgende gegevens:

  • de datum en tijd van uw bezoek aan onze website,
  • de pagina’s van de website die u heeft bezocht,
  • informatie over het type browser en het besturingssysteem,
  • de websites waarmee u onze website heeft bezocht.

Bij verwerking met behulp van andere webtools kunnen ook andere gegevens worden verwerkt; de omvang hiervan wordt dan gespecificeerd voor de individuele informatie over de webtool.

Wij verwerken persoonsgegevens die zijn verkregen voor zover dit nodig is voor onze legitieme belangen, zoals systeembeveiliging, technisch beheer en optimalisatie van de werking en zoekfunctie van onze website, en ook op basis van uw toestemming die voortvloeit uit de instellingen van uw browser voor een uitgebreidere aanbieding van onze diensten en evaluatie van verkeersstatistieken.

De bewaartermijn van de tijdens een bezoek gegenereerde persoonsgegevens wordt bepaald door de individuele doelen van de verwerking, maar is altijd beperkt tot de absoluut noodzakelijke periode.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derde landen of andere ontvangers, behalve aan onze externe verwerkers die wij inschakelen om de systeembeveiliging, technisch onderhoud en werking van onze websites en online-advertenties te waarborgen. Wij verplichten deze verwerkers ook om alle regels inzake de verwerking van persoonsgegevens te respecteren en de vertrouwelijkheid te handhaven.

Bij de verwerking van alle hierboven genoemde persoonsgegevens zorgen wij er altijd voor dat de fundamentele beginselen van artikel 6 van de GDPR worden. De beveiliging van persoonsgegevens wordt gegarandeerd door organisatorische en technische maatregelen die in overeenstemming zijn met de wettelijke voorschriften om vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking of ongeautoriseerde toegang tot overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. Al onze medewerkers zijn verplicht om geheimhouding te betrachten over de informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden ontdekken. De websites maken gebruik van veilige communicatie (HTTPS-protocol).

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u het recht om toegang te krijgen tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons als verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt. U heeft het recht om verbeteringen te vragen, bezwaar te maken tegen de verwerking of beperking van de verwerking te eisen als u constateert dat de gegevens onjuist zijn of in strijd met de wet worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons ook verzoeken om persoonlijke gegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat te verstrekken en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, of u heeft het recht om niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde besluitvorming zonder menselijke tussenkomst. U kunt al uw rechten uitoefenen via de functionaris voor gegevensbescherming op het hierboven vermelde e-mailadres of schriftelijk naar het contactadres van onze verwerkingsverantwoordelijke.

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kunt hier de contactgegevens vinden.

Gebruik van cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, die kleine tekstbestanden zijn die sommige websites op uw computer opslaan. Het plaatsen van cookies op onze website heeft als doel het verbeteren van het gebruik van onze website, het vergroten van het comfort en de efficiëntie van gebruikers, wat leidt tot een optimale gebruikerservaring op onze website. De inhoud van de cookie beperkt zich tot het identificatienummer; persoonlijke informatie zoals uw naam, IP-adres, enz. worden niet op deze manier opgeslagen.

Het is mogelijk om onze websites te gebruiken zonder cookies door deze uit te schakelen via uw browser, cookies te beperken tot bepaalde websites of een melding te krijgen over cookies. U kunt ook cookies van uw computer of ander eindapparaat verwijderen. Door het gebruik van cookies op onze websites te beperken, moet u echter rekening houden met een beperkte presentatie van de pagina’s en beperkingen van de instructies voor gebruik.

Links naar sociale netwerken

Door gebruik te maken van een link naar sociale netwerken – zoals Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus, etc. – verstrekken wij persoonlijke gegevens aan deze netwerkaanbieders (sommige aanbieders zijn gevestigd in derde landen zoals de Verenigde Staten). We interageren niet met deze sociale netwerken op onze website en de pictogrammen die we gebruiken zijn slechts links die de toegang tot onze profielen vergemakkelijken.

Links naar externe websites

Links naar websites van derden kunnen op onze website verschijnen. Hoewel deze websites zorgvuldig zijn gecontroleerd voordat we ernaar hebben gelinkt, heeft M2C geen invloed op de inhoud van deze websites en kan het niet worden uitgesloten dat de inhoud ervan verandert.

Door gebruik te maken van een link naar externe websites, kunnen uw persoonlijke gegevens aan de exploitanten van deze websites worden verstrekt. M2C heeft geen invloed op de verzameling van persoonlijke gegevens op externe websites en kan daarom niet de wettigheid van de verwerking van persoonlijke gegevens op deze websites garanderen.

Google Analytics

Onze website maakt ook gebruik van de diensten van Google Analytics, die echter uw persoonlijke gegevens niet rechtstreeks gebruiken. Voor meer informatie over deze service en de instellingen, zie https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl&ref_topic=2919631.

Retargeting

Onze website maakt gebruik van de retargeting-technologie van Sklik, beheerd door Seznam.cz, a.s. Dit stelt ons in staat om advertenties te tonen aan bezoekers die al interesse hebben getoond in onze producten in het Seznam.cz-netwerk. Volgens Seznam.cz, a.s. worden er geen persoonlijke gegevens verzameld in dit proces. Meer informatie vindt u hier: http://www.imedia.cz/.

Voor meer informatie en manieren om geen deel uit te maken van gedragsadvertenties, zie ook http://www.youronlinechoices.com/.


Contacteer ons

Bent u geïnteresseerd in onze diensten?
We creëren graag een oplossing op maat van uw behoeften.

Contacteer ons

Položky označené * jsou povinnné.