LR pixel

Vzduchotechnika a zdraví: Význam pravidelné údržby

Vzduchotechnika a zdraví: Význam pravidelné údržby

Čistý vzduch je neocenitelný pro naše zdraví a pohodu. Nicméně moderní životní styl a neustálý ruch měst může péči o tuto přirozenou potřebu často odsunout na druhou kolej. V našem článku vám vysvětlíme důležitost pravidelné údržby systémů vzduchotechniky pro zajištění kvality vzduchu, který dýcháte. Uvedeme si, jak znečištěný vzduch ovlivňuje naše zdraví a jak správná údržba a péče o vzduchotechnické systémy mohou tomuto negativnímu vlivu čelit.  

 

Neocenitelné výhody čerstvého vzduchu 

Čerstvý a čistý vzduch má řadu výhod. Může vám pomoci zbavit se stresu a zlepšit vaši fyzickou a duševní pohodu. Více kyslíku má také za následek lepší fungování mozku, zlepšuje schopnost koncentrace a dodává více energie. Pomáhá také zlepšit krevní tlak a srdeční frekvenci. Pokud je to možné, je vhodné se držet dál od rušného provozu, který tělo nutí více pracovat, aby dostalo přes znečištěné výpary z vozidel potřebné množství kyslíku. 

 

Znečištění ovzduší: Vážný dopad na lidské zdraví 

Znečištění ovzduší je alarmujícím problémem s vážnými dopady na zdraví lidí. Jak se zvyšuje koncentrace škodlivých částic a plynů v ovzduší, roste také množství zdravotních komplikací, které mohou postihnout jednotlivce různých věkových skupin. Tyto zdravotní problémy mohou být různorodé. Začínají lehkými obtížemi, jako je podráždění dýchacích cest, a mohou se projevit i závažnějšími problémy, jako je astma, bronchitida nebo jiné chronické dýchací nemoci. Dlouhodobé vystavení znečištěnému ovzduší může vést i k vývoji kardiovaskulárních onemocnění, jako jsou srdeční choroby a mrtvice. 

 

Tip: Přečtěte si náš článek Jak na efektivní údržbu a úklid nemovitosti během léta: pozor dejte hlavně na zanesenou klimatizaci. 

 

Různé formy znečištění ovzduší 

Znečištění ovzduší je komplexní problém. Nejprve je důležité porozumět tomu, co ho znečišťuje – jedná se o různé chemikálie nebo částice, které se nachází ve vzduchu. Tyto látky se do ovzduší mohou dostat různými způsoby, včetně průmyslové výroby, dopravy, energetiky, a dokonce i přirozenými procesy, jako jsou například erupce sopek apod. Znečišťující látky v ovzduší se mohou vyskytovat v různých formách. Mohou to být plyny, jako je oxid uhličitý, který může mít vliv na klimatické změny a kvalitu ovzduší.  

 

Důležitost vzduchotechniky 

Systémy HVAC – zkratka označující systémy pro vytápění, větrání a klimatizaci (anglicky heating, ventilation and air conditioning) – prošly v průběhu času značným vývojem. Začaly jako jednoduché technologie pro regulaci teploty v domácnostech a kancelářích a postupně se staly kritickým prvkem pro pohodlí a zdraví v interiérech budov. Správně navržený a fungující systém HVAC je schopen eliminovat nepříznivé klimatické podmínky a proměnit jakékoliv obytné prostory na místa příjemná k životu. 

 

Preventivní údržba a péče o systémy vzduchotechniky 

Preventivní péče o HVAC systémy, jako je pravidelné čištění vzduchotechniky a výměna filtrů, je základním krokem k jejich dlouhodobému a bezproblémovému provozu. Tato péče se provádí v pravidelných intervalech s cílem minimalizovat riziko vzniku vážnějších problémů v dlouhodobém horizontu. Pravidelná údržba může přinést úsporu nákladů. Správně udržovaný systém pro ventilaci a klimatizaci, ve kterém se používají kvalitní filtry do vzduchotechniky, může být v provozu i déle než deset let bez nutnosti výměny hlavních součástí. 

 

Tip: Přečtěte si náš článek Výhody outsourcingu správy budov. 

 

Jak zajistit efektivní údržbu systémů vzduchotechniky budov 

Údržba systému řízení kvality vzduchu – včetně izolace vzduchotechniky – je klíčovou součástí správného fungování budovy. V dnešní době je možné, aby základní úkony související s údržbou tohoto systému prováděl interní personál, ovšem za předpokladu, že má alespoň základní znalosti o topných a chladících zařízeních. V opačném případě je vhodnější si najmout profesionála. A na co se tedy zaměřit? 

 

  • Kontrola a výměna vzduchových filtrů 

Filtry do vzduchotechniky představují v tomto systému jeden z klíčových prvků. Hrají kritickou roli v zachování zdravého a čistého prostředí uvnitř budov tím, že filtrují nečistoty a alergeny z cirkulujícího vzduchu. Jejich účinnost zajišťuje, že pracovníci, návštěvníci nebo obyvatelé budovy dýchají čistý vzduch, což je zásadní pro jejich celkové zdraví a pohodu. Tyto filtry byste měli kontrolovat alespoň jednou měsíčně a v případě znečištění je třeba je vyměnit. 

 

  • Čištění spirál výparníku a kondenzátoru 

Vzduch z budovy prochází výparníkem a prach, který s sebou přináší, se usazuje na povrchu lamel výparníku. Ten má na vstupní straně předřazené filtry, které zachycují prach ze vzduchu. Tyto filtry bohužel nemají nikdy 100% účinnost – dříve nebo později tedy mikročástice prachu vytvoří živnou půdu pro rozvoj mikrobů. Z tohoto důvodu musíte lamely, vnitřní povrch výparníku a odpad kondenzátu pravidelně čistit a dezinfikovat. 

 

  • Údržba venkovní jednotky 

Venkovní jednotku vzduchotechnického systému byste měli pravidelně čistit a zbavovat ji nežádoucích látek, které by mohly bránit proudění vzduchu. Různé nánosy jako listí, tráva, anebo nečistoty a větve byste měli odstranit z větracích otvorů a z okolí jednotky. Je důležité také pravidelně ořezávat okolní vegetaci, aby byl kolem venkovní jednotky dostatek volného prostoru. 

 

  • Kontrola těsnění a izolace 

Pro zajištění dlouhodobé efektivity systému vzduchotechniky je nezbytné provádět pravidelnou kontrolu a údržbu těsnění a izolace. To zahrnuje hledání známek poškození, opotřebení nebo stárnutí, které by jednoznačně naznačují, že je třeba těsnění nebo izolaci nahradit. Poškozené těsnění může způsobovat úniky vzduchu, což vede ke snížení efektivity systému a zvýšení nákladů na energii 

 

  • Pravidelné měření kvality vzduchu 

Použitím měřičů kvality vzduchu může personál údržby pravidelně sledovat a ověřovat, zda vzduchotechnický systém řádně funguje a účinně odstraňuje znečišťující látky, jako jsou prach, alergeny, mikroorganismy a toxické plyny. Pravidelné měření kvality vzduchu je sledováním a zaznamenáváním údajů z měřičů, které jsou umístěné na strategických místech v celém systému vzduchotechniky. Data z těchto měřičů byste měli zaznamenávat a analyzovat, aby bylo možné identifikovat jakékoliv abnormality nebo potenciální problémy. 

 

Zkušený tým M2C: Prohlídky, servis a údržba na jednom místě 

Naši profesionálové v M2C jsou připravení stát se vaším partnerem pro údržbu a servis vašich technických zařízení a systémů. Díky dlouholeté praxi v oboru a kvalifikovanému týmu proškolených pracovníků jsme schopni zajistit kontrolní prohlídky i odborný servis. S námi se nemusíte obávat o správnou funkčnost vašich zařízení. Nabízíme komplexní řešení pro vaše technické potřeby, včetně revizí, odborných prohlídek, administrativních a podpůrných služeb, odpadového hospodářství, projekčních a stavebních prací a mnoho dalšího. 

  


Kontaktujte nás

Zaujaly vás naše služby? 
Rádi pro vás vytvoříme řešení na míru vašich potřeb.

Kontaktní formulář

Zadejte název své firmy nebo IČO

nebo

Položky označené * jsou povinné.