LR pixel

M2C partnerem unikátní výstavy obrazů Zdeňka Buriana

M2C partnerem unikátní výstavy obrazů Zdeňka Buriana

Lovecký zámeček Karlštejn u Svratouchu v Pardubickém kraji se stal na dva měsíce místem unikátní výstavy obrazů jednoho z nejvýznamnějších představitelů ilustrace dobrodružné literatury a jedné z ikon v oblasti uměleckých rekonstrukcí pravěkých forem, Zdeňka Buriana. Jeho dílo dosahuje velkolepých rozměrů nejen počtem prací, ale rovněž z hlediska žánrové různorodosti. Knižních a časopiseckých ilustrací je registrováno okolo 9900 (knižních titulů je přes 460). Paleontologickou tematikou se zabývá asi 1000 originálů, z toho přes 400 je malováno technikou oleje. Historii, etnografii a geografii je věnováno téměř 130 olejů a volná malba dnes čítá na 250 evidovaných olejů.

Lovecký zámek Karlštejn prezentuje Zdeňka Buriana prostřednictvím unikátní soukromé sbírky, jejíž těžiště spočívá v ilustracích dobrodružných knih, kromě jiných především Karla Maye a Julese Vernea. Spolu s dalšími kresbami a malbami protíná Burianovu tvorbu v celkem rozsáhlém časovém horizontu. Kolekci doprovází několik vzácných ilustrací – obrazových rekonstrukcí pravěkého tvorstva z Augustových publikací.

Lovecký zámeček Karlštejn byl postaven v letech 1770 až 1775. Název loveckého zámečku má svůj původ v přeneseném pojmenování z nedalekého Zkamenělého zámku, kdysi nazývaného jako Starý Karlštejn, jehož skalisko bývalo označováno Kahlstein – holý kámen.

Stavbu tzv. lovčího zámku zadal hrabě Filip Kinský z rodu Kinských z Vchynic a Tetova. Poté jej získal bavorský knížecí rod Thurn-Taxis, majitelem Karel Alexandr. Dalším majitelem byl československý stát a zámeček střídal uživatele. Rekonstrukce, zrealizovaná v letech 2014 až 2020, vrátila zámečku dobovou pozdně barokní atmosféru.

Dnes je zámeček místem pravidelných výstav současných umělců i tematických expozic z nedávné historie. Velký sál s knihovnou pak bude přístupný pro zvláštní akce, svatby, koncerty a konference.

Výstava Zdeňka Buriana potrvá od 17.7. do 17.9. 2020.

Hrdým partnerem výstavy je společnost M2C.


Kontaktní formulář

Zadejte název své firmy nebo IČO

nebo

Položky označené * jsou povinné.