LR pixel

Význam fyzickej ostrahy v rámci bezpečnostného plánu podniku

Význam fyzickej ostrahy v rámci bezpečnostného plánu podniku

Fyzická ostraha je zvyčajne jednou zo základných zložiek bezpečnostného plánu organizácie. Týka sa ochrany budov a stavieb pred krádežami, vandalizmom, prírodnými katastrofami a náhodným poškodením atď. Rámec fyzickej bezpečnosti pozostáva z troch hlavných zložiek: kontroly prístupu, monitorovania a testovania. Úspech programu fyzickej bezpečnosti osôb a majetku spoločnosti závisí od toho, ako dobre je každá z týchto zložiek implementovaná, aktualizovaná a udržiavaná. 

 

Zvoľte si overenú agentúru 

Pri výbere vhodnej bezpečnostnej agentúry by ste sa mali v prvom rade uistiť, že ste si vybrali takú, ktorá má licenciu. Kvalitnú spoločnosť zaoberajúcu sa fyzickou ochranou objektov spoznáte najmä na základe komplexnej ponuky bezpečnostných služieb, ktorá je prispôsobená klientom podľa ich možností a aktuálnych potrieb. Dôležité sú nielen rozsiahle skúsenosti, ale predovšetkým spoľahlivosť a dôveryhodnosť. Ak má spoločnosť prísne požiadavky na kvalifikáciu svojich zamestnancov a kladie dôraz na vzdelávanie v danej oblasti, je to tiež významné plus. 

 

Tip: Prečítajte si náš článok Inovácie a trendy v zabezpečení objektov pre rok 2023 

 

Kamerové systémy: monitorovanie, záznam a zabezpečenie 

Video monitorovacie systémy, ktoré bývajú označované aj ako systémy pre správu videa (VMS), pomáhajú pri zabezpečení tým, že poskytujú priamy vizuálny dohľad nad vaším majetkom. Bezpečnostné kamerové systémy sa používajú na zhromažďovanie údajov a efektívnu správu vašej budovy. V prípade, že dôjde k narušeniu bezpečnosti, poskytujú kľúčové dôkazy, ktoré idú ruka v ruke s údajmi zo systémov kontroly prístupu. Je to spoľahlivý nástroj na zníženie bezpečnostných rizík. 

 

Interný dohľadový tím 

Rozhodnutie, či zamestnať vlastný tím fyzickej bezpečnosti alebo túto službu zveriť externému poskytovateľovi, je dôležitým faktorom v celkovom bezpečnostnom pláne spoločnosti. Každý prístup má svoje výhody a nevýhody, ktoré treba zvážiť. Najprv sa teda pozrime na výhody a nevýhody zamestnávania internej bezpečnosti a na to, ako to ovplyvňuje firemnú kultúru a náklady: 

  • Výhody: Plná integrácia do firemnej kultúry a konzistencie 

Zamestnávanie fyzickej ochrany priamo vo firme umožňuje každému členovi tímu plne sa zapojiť do firemnej kultúry. Môžete si vybrať toho správneho človeka a priamy vzťah medzi spoločnosťou a jednotlivcom potom vytvára a podporuje hlbší pocit lojality. Ostatní zamestnanci ich budú vnímať ako súčasť tímu, nie ako outsidera. Ak je v rámci spoločnosti zamestnaná bezpečnostná služba, na mieste je vždy ten istý tím, čo zabezpečuje konzistentnosť a informovanosť zamestnancov a návštevníkov. 

  • Nevýhody: Vysoké náklady a ťažká situácia s nekvalitnými zamestnancami 

Zamestnávanie vlastného tímu môže byť nákladné, najmä pri zabezpečovaní nepretržitej 24/7/365 ochrany veľkých priestorov. Vyžaduje si to aj riešenie denných zmien, dovoleniek, práceneschopnosti a dodržiavanie pracovných predpisov. Sú tu aj náklady spojené s priebežným školením, špecializovaným vybavením a hľadaním kvalifikovaného personálu. Prepustenie nekvalitného zamestnanca môže byť náročnejšie, ako keby išlo o externú osobu, a vyžaduje si dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. 

 

Outsourcing fyzickej ochrany budovy 

Na druhej strane sa outsourcing fyzickej ochrany budovy stáva čoraz obľúbenejšou možnosťou pre spoločnosti všetkých veľkostí a odvetví. Zaistenie bezpečnosti a ochrany majetku a osôb je pre organizácie kľúčové, ale prevádzkovanie vlastného oddelenia fyzickej ochrany môže byť nákladné a zložité. Práve tu prichádza na rad outsourcing, ktorý umožňuje spoločnostiam delegovať zodpovednosť za zabezpečenie svojich priestorov na špecializované bezpečnostné spoločnosti. Aké sú výhody a nevýhody? 

 

  • Výhody: Flexibilný partner pre bezpečnosť a ochranu 

Spolupráca s bezpečnostnou spoločnosťou ponúka škálovateľnú a flexibilnú stratégiu, ktorá je prispôsobená potrebám vašej firmy a umožňuje vám ľahko rozšíriť služby alebo požiadať o dodatočnú podporu pri neplánovaných udalostiach. Takéto partnerstvo je tiež nákladovo efektívne, pretože poskytuje prístup k nákladovo efektívnym alternatívam, ako sú mobilné hliadky, ktoré zvyšujú bezpečnosť počas mimopracovného času, vytvárajú odstrašujúcu silu a skracujú čas prípadným zlodejom. 

  • Nevýhody: Nemáte plnú kontrolu nad kvalitou služieb 

Ako už bolo spomenuté vyššie, kvalita bezpečnostných spoločností sa môže výrazne líšiť, preto je dôležité spolupracovať so skúseným tímom, ktorému môžete dôverovať. Pri výbere poskytovateľa si musíte vyhľadať odporúčania, skontrolovať recenzie a kvalitu služieb. Zároveň nemáte úplnú kontrolu nad tým, kto príde na miesto. Musíte dôverovať, že bezpečnostná služba bude vykonaná na očakávanej úrovni a v očakávanej kvalite.  

 

Tip: Prečítajte si náš článok Moderný pult centralizovanej ochrany – nielen pre váš pokojný spánok. 

 

Pult centralizovanej ochrany 

V spoločnosti M2C poskytujeme profesionálnu službu PCO (pult centralizovanej ochrany), kde naši kvalifikovaní operátori, ktorí prešli špeciálnym školením, monitorujú a chránia vaše priestory 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Títo operátori dohliadajú na širokú škálu bezpečnostných systémov a v prípade akýchkoľvek neobvyklých udalostí okamžite prijímajú opatrenia. V prípade potreby rýchlo vyšlú zásahovú skupinu a prijmú ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečnosti vášho majetku. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať, radi vám pomôžeme s ochranou vášho majetku. 


Kontaktujte nás

Zaujala vás naša spoločnost?
Ozvite sa nám!

Kontaktný formulár

Meno spoločnosti alebo ID

alebo

Položky označené * sú povinné.