LR pixel

Inovácie a trendy v oblasti zabezpečenia objektov na rok 2023

Inovácie a trendy v oblasti zabezpečenia objektov na rok 2023

Odvetvie fyzickej bezpečnosti prechádza v posledných rokoch rýchlym vývojom. Vďaka najmodernejším technológiám, ako je umelá inteligencia (AI), strojové vnímanie a internet vecí (IoT), sú bezpečnostné systémy čoraz sofistikovanejšie a integrovanejšie. Tieto technológie posúvajú hranice a umožňujú systémom zvládať inteligentné úlohy a zvyšovať efektivitu nielen v oblasti bezpečnosti, ale aj v iných prevádzkových funkciách. Tieto zmeny sa prejavujú v mnohých odvetviach a typoch organizácií, ktoré sa musia prispôsobiť novým trendom a výzvam v oblasti zabezpečenia objektov. 

Prítomnosť človeka nezaručuje 100 % bezpečnosť 

S narastajúcim počtom kamerových záznamov je pre ľudský dohľad čoraz náročnejšie účinne monitorovať všetky záznamy. Preto sa očakáva, že nasadenie analytiky založenej na umelej inteligencii bude slúžiť ako katalyzátor, ktorý umožní bezpečnostným oddeleniam vykonávať viacero úloh s obmedzenými ľudskými zdrojmi, najmä v oblasti zabezpečenia domácností, objektov a domáceho zabezpečenia kamerovým systémom. 

 

Umelá inteligencia (AI) a strojové učenie 

Očakáva sa, že v roku 2023 sa používanie analytiky založenej na umelej inteligencii (AI) v kamerách a systémoch na správu videa (VMS) výrazne rozšíri, pretože viac výrobcov začne integrovať túto funkciu do svojich štandardných produktových radov kamier. 

 

 1. Snímače pohybu 

Snímač pohybu je bezpečnostné zariadenie, ktoré sa inštaluje v budovách na meranie a detekciu pohybu v danom priestore. Tieto zariadenia sa zvyčajne používajú na signalizáciu neoprávneného pohybu majiteľov vo vyhradených priestoroch, najmä v mimopracovnom čase. Snímače pohybu sa nasadzujú v komerčných aj obytných budovách, ako aj v priemyselných a vojenských zariadeniach. Sú spoľahlivé vďaka: 

 • rýchlej detekcii pohybu, 
 • vysokej citlivosti a presnosti, 
 • nízkemu počtu falošných poplachov atď. 

2. Rozpoznávanie tváre

Rozpoznávanie tváre je inovatívna technológia, ktorá využíva pokročilé algoritmy a analýzu obrazu na porovnávanie ľudských tvárí z digitálnych snímok alebo videí s veľkou databázou tvárových znakov a ich následné overovanie. Systém sa spolieha na rozpoznávanie vzorov a počítačové zobrazovanie s cieľom podrobne zmapovať črty tváre a vytvoriť jedinečný profil. Rozpoznávanie tváre možno považovať za bezpečnú technológiu z niekoľkých dôvodov: 

 • vysoká presnosť, 
 • identifikácia jedinečných rysov tváre, 
 • možnosť integrovania s ďalšími systémami, 
 • neinvazívne technológie, 
 • moderné technológie a inovácie a pod. 

 

Internet vecí (IoT) a inteligentné domy 

Systémy domácej automatizácie, ktoré integrujú koncept internetu vecí (IoT), umožňujú automatizáciu rôznych úloh, ako je regulácia vykurovania a chladenia domu, automatické kŕmenie domácich zvierat alebo ovládanie osvetlenia a iných spotrebičov. Spojením týchto zariadení do jednej siete a umožnením ich diaľkového ovládania prostredníctvom internetu vecí sa dosahuje vyššia úroveň účinnosti a pohodlia. Aké sú výhody? 

 • zabezpečenie dát a siete, 
 • zabezpečenie samotných zariadení IoT, 
 • ochrana osobných údajov, 
 • zálohy a obnova, 
 • aktualizácia a správa a pod. 

 

Nové inovatívne a účinné metódy zabezpečenia budov 

Nové prístupy k bezpečnosti budov ponúkajú inovatívne a účinné metódy na zvýšenie bezpečnosti priestorov a ochranu majetku a osôb v modernom prostredí, kde sa odvetvie fyzickej bezpečnosti neustále vyvíja a integruje nové technológie. Patria medzi ne: 

 • Využívanie autonómnych robotov a dronov na hliadkovanie, monitorovanie a rýchlu reakciu na bezpečnostné incidenty, čo umožňuje efektívnu a flexibilnú ochranu objektov. 
 • Pokročilá analýza údajov v bezpečnostných systémoch, ktorá umožňuje lepšie predvídať a predchádzať bezpečnostným incidentom prostredníctvom analýzy historických a reálnych údajov, čo zvyšuje účinnosť zabezpečenia. 
 • Geofencing a geolokalizačná technológia na zlepšenie kontroly prístupu a monitorovania pohybu osôb a vozidiel v chránenej oblasti, ktorá umožňuje presné a efektívne sledovanie pohybu osôb a vozidiel. 
 • Integrácia bezpečnostných systémov so sociálnymi médiami a komunitnými platformami s cieľom umožniť lepšiu komunikáciu medzi prenajímateľmi, nájomníkmi a bezpečnostnými spoločnosťami, čo prispeje k rýchlejšej výmene informácií a prevencii kriminality. 

 

Zjednodušenie a zefektívnenie správy zabezpečenia 

Integrácia elektronického zabezpečenia budov do systémov riadenia budov môže zjednodušiť a zefektívniť riadenie a monitorovanie zabezpečenia. Centrálne monitorovacie systémy umožňujú rýchlo reagovať na potenciálne hrozby a správcom budov umožňujú lepšie monitorovať bezpečnostnú situáciu. Integrované bezpečnostné opatrenia umožňujú majiteľom a správcom budov využívať výhody moderných technológií, ktoré môžu priniesť inovácie a zlepšenia v oblasti bezpečnosti. 

 

Vyskúšajte PCO – pult centralizovanej ochrany 

Je to služba, ktorá poskytuje profesionálne monitorovanie a ochranu objektov 24 hodín denne, 7 dní v týždni. PCO je prevádzkovaný z jedného centrálneho miesta, kde skúsení operátori monitorujú širokú škálu bezpečnostných systémov a okamžite reagujú na neobvyklé udalosti. Ak je situácia nebezpečná, operátori môžu vyslať zásahovú jednotku a prijať ďalšie opatrenia na zaistenie bezpečnosti objektu. Ak máte o túto službu záujem, kontaktujte nás a my vám radi poradíme. 


Kontaktujte nás

Zaujala vás naša spoločnost?
Ozvite sa nám!

Kontaktný formulár

Meno spoločnosti alebo ID

alebo

Položky označené * sú povinné.