LR pixel

Moderný pult centralizovanej ochrany – nielen pre váš pokojný spánok

Moderný pult centralizovanej ochrany – nielen pre váš pokojný spánok

Pult centralizovanej ochrany, skrátene PCO, je pracovisko, ktoré dáva vášmu bezpečnostnému zariadeniu nový rozmer. PCO zabezpečuje nepretržitú ochranu objektu aj v čase, keď majiteľ nie je k dispozícii, čím účinne chráni majetok aj samotného majiteľa. V spojení s modernými zariadeniami IoT môže PCO poskytovať aj veľmi zaujímavé funkcie, ktoré vás zbavia ďalších starostí. 

 

Pult centralizovanej ochrany – PCO – je služba, ktorú poskytujú najmä súkromné spoločnosti zaoberajúce sa ochranou osôb a majetku. Samotný PCO si možno predstaviť ako súbor technických prostriedkov v dispečingu bezpečnostnej agentúry a operátorov, ktorí majú nepretržitú službu. Technické prostriedky PCO sú potom jedným alebo viacerými komunikačnými kanálmi napojené na elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) jednotlivých strážených objektov. Vďaka priamemu spojeniu s dispečingom potom môžu operátori: 

 • reagovať na bezpečnostný incident v priebehu niekoľkých sekúnd, 
 • vyslať na miesto vlastnú výjazdovú zásahovú skupinu rádovo v minútach, 
 • u závažných prípadov okamžite kontaktovať zložky IZS. 

 

Čo a ako môžete pripojiť k pultu centralizovanej ochrany? 

V predchádzajúcom odseku sme spomenuli samozrejmú možnosť pripojenia systémov EZS k PCO. Čo si pod tým môžete predstaviť? Teoreticky môžete k PCO pripojiť v podstate ľubovoľnú sadu bezpečnostných detekčných zariadení, ako napr.: 

 • bezpečnostné kamery a celé kamerové systémy, 
 • pohybové detekčné čidlá bezdrôtové aj kontaktné, 
 • senzory rozbitia skla, senzory zaplavenia a dymové čidlá, 
 • prístupové a dochádzkové systémy. 

Predpokladá sa, že všetky tieto zariadenia v rámci miestnej siete patria do samostatného bezpečnostného systému s riadiacou jednotkou, zvyčajne nazývanou ústredňa. Práve ústredňa zabezpečuje spojenie medzi miestnym bezpečnostným systémom a pultom centralizovanej ochrany. V praxi sa najčastejšie vyskytujú tieto typy komunikačných kanálov: 

 • pevná telefónna linka – vyznačuje sa ľahkou prekonateľnosťou (telefónny kábel možno ľahko prerezať) a nízkou frekvenciou kontrol spojenia medzi objektom a PCO (zvyčajne 1x denne); v súčasnosti sa nepovažuje za dostatočne bezpečný komunikačný kanál, 
 • GSM modul – umožňuje komunikáciu prostredníctvom mobilnej telefónnej siete, ktorá je síce o niečo drahšia, ale je oveľa spoľahlivejším riešením – údaje sa prenášajú šifrovane, komunikáciu nemožno ľahko prerušiť a spojenie s objektom možno kontrolovať aj v 15-minútových intervaloch, 
 • dedikované rádiové spojenie – tu je potrebná dohoda s konkrétnym poskytovateľom služieb PCO, konzola musí mať vlastné rádiové zariadenie a prevádzkovateľ musí poskytnúť ďalšie rádiové zariadenie majiteľovi alebo správcovi stráženého objektu; v každom prípade ide o najspoľahlivejší spôsob.  

 

Ako PCO funguje a aké sú jeho výhody 

Funkciu PCO sme stručne načrtli v úvode – hneď ako je v objekte vyhlásený poplach (alebo iná udalosť, ktorá sa prenáša na PCO), situáciu okamžite rieši operátor poskytovateľa PCO. Ak je v objekte zistená neželaná osoba, PCO zvyčajne vyšle na miesto vlastnú zásahovú jednotku, ktorá sa pokúsi zadržať páchateľa a zároveň kontaktuje Políciu SR a majiteľa alebo správcu objektu. 

Obrovskou výhodou je nepretržitý dohľad a v prípade kamerových systémov aj jednoduché overenie, či nedošlo k falošnému poplachu. Všetky najdôležitejšie výhody možno zhrnúť takto: 

 • rýchlejšia reakcia na bezpečnostné incidenty prostredníctvom centralizovaného monitorovania a koordinácie, 
 • lepší prehľad o bezpečnostnej situácii na rôznych miestach a v rôznych systémoch, 
 • zníženie počtu falošných poplachov prostredníctvom dôkladného monitorovania a overovania incidentov, 
 • výrazné zvýšenie bezpečnosti a ochrany osôb a majetku, 
 • zníženie nákladov na bezpečnosť prostredníctvom efektívnejšieho riadenia bezpečnostných systémov, 
 • zvýšenie spokojnosti nájomníkov a obyvateľov vďaka zvýšenému pocitu bezpečnosti, 
 • dodržiavanie poistných podmienok alebo dokonca zľava na poistnom (ak je PCO certifikovaný). 

 

 PCO a možnosti moderných technológií 

Zoznam výhod PCO však ani zďaleka nekončí predchádzajúcim výčtom výhod. Do pultu centralizovanej ochrany môžete teoreticky prenášať akékoľvek informácie a PCO teoreticky ponúkne celý rad ďalších zaujímavých funkcií: 

 • integrácia s chytrými budovami a systémami riadenia energetickej účinnosti, 
 • varovanie pred prírodnými katastrofami, 
 • rýchla pomoc zdravotne postihnutým alebo starším ľuďom, 
 • integrácia s núdzovými tlačidlami na privolanie záchrany a prvej pomoci, 
 • monitorovanie včasného otvorenia a zatvorenia obchodu, 
 • monitorovanie príchodu detí zo školy, 
 • integrácia so systémami registrácie vozidiel, ktoré automaticky zisťujú evidenčné čísla vozidiel. 

Tip: Prečítajte si rozhovor s technickým riaditeľom M2C Františkom Leiterom o moderných technológiách. 

 

Bez PCO je akýkoľvek elektronický zabezpečovací systém alebo elektronická požiarna signalizácia prinajlepšom polovičatým riešením. Kontaktujte nás, radi vám navrhneme riešenie PCO na mieru. 


Kontaktujte nás

Zaujala vás naša spoločnost?
Ozvite sa nám!

Kontaktný formulár

Meno spoločnosti alebo ID

alebo

Položky označené * sú povinné.