LR pixel

M2C: Nové technológie šetria firmám peniaze aj čas

M2C: Nové technológie šetria firmám peniaze aj čas

V priebehu 6 rokov sa obrat Slovenskej pobočky M2C zvýšil o 300%. Fokus je aktuálne na investície do technológií a smart systémov, ktoré šetria čas aj peniaze. Medzi 3 najväčšie smart technologické vychytávky patrí e-recepčná, M2C Log a dohľadové centrum Space. Aj taký je výpočet 30-ročnej histórie firmy, s najprogresívnejšou pobočkou – M2C Slovakia.

Pred 13-timi rokmi rady M2C, posilnil aktuálny Country manažér pre Slovensko Peter Kozáček a pred 7. rokmi začal šéfovať obchodu zas Patrik Zúrik. Aké boli začiatky, zložité momenty a aj o vnútornej motivácii a víziách v tejto firme, prezradia v nasledujúcom rozhovore.

Aké to bolo, prísť do rozbehnutej firmy pred 13.rokmi, keď ešte nebola tak známa ako dnes?

P.Kozáček: Máte pravdu, firma ešte nebola v tom čase tak známa ako dnes. Pracovali v nej traja bezpečáci, jeden divízny riaditeľ a dve adminy – to bola celá štruktúra. V tejto dobe bola kríza, no mal som ambície pracovať na rozvoji firmy, ktorú som poznal z Čiech, ako kvalitného poskytovateľa služieb.

Iný príbeh má zas šéf obchodného oddelenia, Patrik Zúrik.

Hoci obchodnému tímu šéfujete sedem rokov, k tejto pozícii ste sa prepracovali postupne. Aká bola Vaša cesta?

P.Zúrik: Vďaka štúdiu bezpečnostného manažmentu v Žiline a stáže, som mal príležitosť pôsobiť v M2C v Čechách. Po jej skončení prišla pracovná ponuka, ale musel som dokončiť štúdium a chcel som sa vrátiť na Slovensko. Prešiel som z českej do slovenskej pobočky a posledný ročník na vysokej škole, som doštudoval kvôli práci externe. Pracoval som na pozícii bezpečnostného manažéra, z ktorého som časom presedlal na obchod. Také boli moje začiatky v M2C.

Aké boli začiatky, respv. ako sa profilovala slovenská pobočka M2C potom, čo ste prišli do firmy?

P.Kozáček: Na Slovensku sme pred 29 rokmi  začínali v oblasti bezpečnostných služieb. Postupne sme začali rozširovať portfólio služieb na facility manažment, upratovanie, technológie a montáže.

Aká je pridaná hodnota slovenskej pobočky M2C oproti konkurencii?

P.Zúrik: Pridaných hodnôt je viacero, v závislosti od požiadavky a dopytu, ale minimálne to, že máme všetky služby pod jednou strechou – „in house“,  a neostali sme stáť na jednom mieste a začali sme investovať do technológií, inovácií, čím sme mohli ponúkať stále nové riešenia. Toto nás posunulo na iný level. Ako jedny z mála na trhu sme začali hľadať nové riešenia. Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom poskytovať širokú škálu riešení šitých na mieru.

P.Kozáček: Špecifické je to, že robíme všetky tri služby „in house“ a k tomu ponúkame smart-tech riešenia. To znamená, že máme licenciu na strážnu a technickú službu. Zabezpečujeme upratovanie a komplexnú správu a údržbu objektov.

Budúcnosť patrí smart technológiám. Najväčšou pridanou hodnotou týchto nových technológií je fakt, že šetria čas aj peniaze. Mohli by ste konkrétnejšie uviesť príklady, s čím a s akými novinkami prišla firma M2C na trh?

P.Zúrik: K security sme pridali facility manažment a upratovanie. Razili sme ideu komplexného facility manažmentu a zastrešovanie chodu objektov jednou firmou. V prípade inovácií môžeme hovoriť o vzdialených dohľadoch a video analýzach, alebo o elektronickej recepčnej. Tým dokážeme automatizovať recepcie alebo vstupy do objektov akéhokoľvek charakteru. Vďaka našim produktom a technologickým riešeniam, optimalizujeme ľudský faktor, zvyšujeme efektívnosť a klientom generujeme úsporu.

Vie slovenský trh oceniť tieto inovatívne prvky, ktoré ponúka M2C? O čo je najväčší dopyt?

P.Zúrik: Klienti aktuálne potrebujú saturovať náklady na energie, preto ich najviac zaujímajú úspory. Tie chcú reálne aj vidieť. My im vieme pripraviť ekonomický model šetrenia, ktorý ukazuje aktuálny stav. Sú to investície do technológií – merateľné úspory v krátkom horizonte.

Je známe, že slovenský trh je neveriaci a nechce investovať do produktov a procesov, ktoré by im vedeli v dlhodobom horizonte priniesť úsporu. V čom vidíte najväčší problém a kde hľadať riešenie?

P.Zúrik: Problém je ten, že sa dívajú na vec z krátkodobého hľadiska. V rokoch 2001, 2017 a 2018, kedy vláda zaviedla príplatky v noci cez víkend (v sobotu a v nedeľu), a počas dní pracovného pokoja, firmy začali inak vnímať, ako by mal ich objekt fungovať. Boli otvorení novým riešeniam. Začali prijímať zmeny a optimalizovať. V tom čase rástol dopyt po službách M2C. Špeciálne po technologických riešeniach. Akonáhle sme firmám predložili návrh na indexáciu, boli otvorenejšie k investíciám do technológií a ku zmene nastavenia režimu objektov. Vďaka vzdialenému dohľadu je možné regulovať, optimalizovať služby, ale aj technológie, zvýšiť efektivitu fungovania a šetriť klientom náklady na budovu. Očakávame preto rast dopytu, a to hlavne z titulu rastúcich cien energií.

 

Čo pokladáte za aktuálne úspechy M2C Slovakia?

P.Kozáček: Získali sme niekoľko zaujímavých zákaziek. Napríklad v jednom z najväčších obchodných centier, sme od októbra tohto roka, zodpovední za facility manažment a od decembra preberáme aj security. Ďalším úspešným projektom, ktorého sme sa stali súčasťou, je priemyselný park, ktorý sa otváral v Plaveckom Štvrtku. Klientovi spravujeme už celé portfólio jeho objektov na Slovensku a prejavili nám dôveru aj v novom projekte.

Keď máte obchodné jednanie, čo viac presvedčí klienta – veľkosť a úspech firmy, alebo ľudskosť a esencia vášho prístupu?

P.Zúrik: Obchod je vo všeobecnosti o vzťahoch, o tom akí sme ľudia, aký máme mindset, ako pristupujeme k práci. Klienti vedia, čo od nás môžu očakávať. Je to kvalita a support v každej situácii.

„Chceme viac zamerať na úsporu energií, optimalizáciu procesov a integráciu technológií.“

Aké sú výzvy slovenskej pobočky M2C?

P.Kozáček: Neustále sledujeme vývoj trhu, preto sa chceme viac zamerať na úsporu energií, optimalizáciu procesov a integráciu technológií. Energetika a technológie sú nielen top aktuálnou témou, ale sú aj našou alfou a omegou.  V pláne máme tiež viac rozvinúť činnosť dohľadového centra Space v Bratislave.

P.Zúrik: V ďalšom roku sa budeme určite viac venovať energiám, pretože to je aktuálne horúca téma. Rastúce ceny energií môžu byť zlomové v zmýšľaní firiem a v zavádzaní technologických riešení, ktoré zabezpečia žiadanú úsporu.Slovenská pobočka M2C získala zlatú medailu za udržateľnosť. V priebehu 6 rokov sa obrat M2C zvýšil o 300%.

 

M2C pôsobí na Slovensku 30 rokov. Slovenská pobočka M2C patrí medzi najprogresívnejšie pobočky holdingu, ktorý sídli v hlavnom meste Českej republiky. M2C Slovakia poskytuje komplexné služby integrovaného facility managementu, s veľkým dôrazom na technologické riešenia. Aktuálne v slovenskej pobočke M2C Slovakia pracuje okolo 800 zamestnancov. Medzi 3 najväčšie smart vychytávky M2C patrí: e-recepčná, M2C Log a dohľadové centrum Space.

poznm.red.: Článok bol publikovaný v prílohe Úspešné firmy, denníka Pravda, 19.12.2022.


Kontaktujte nás

Zaujala vás naša spoločnost?
Ozvite sa nám!

Kontaktný formulár

Meno spoločnosti alebo ID

alebo

Položky označené * sú povinné.