CZ| EN| SK| PL| BG
5.6.2018

Vzdelávanie a skúšky


Uvedomujeme si hodnotu kvalitných zamestnancov, preto je pre nás dôležité zabezpečiť im kvalitnú vedomostnú úroveň.
V M2C máme prepracovaný systém tréningov a školení.
Vstupné a adaptačné školenie
formou e-learningu

Manažérska akadémia

Oblastné a odborné školenia

Zvyšovanie a prehlbovanie kvalifikácie

Projekt Kariéra

 
V prípade Vášho záujmu o kariérny rast v M2C
pošlite svoj životopis na e-mail kariera@m2c.eu.
Tím Kariéra sa Vám ozve s ďalším postupom.

Projekt Vzdělávání zaměstnanců M2C


Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005109


Doba realizace projektu: 24 měsíců

Naše společnost realizuje projekt v rámci výzvy 03_16_043 Podnikové vzdělávání zaměstnanců. Cílem je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, zajištění souladu jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti, čímž bude zvýšena konkurenceschopnost podpořených zaměstnanců na trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kontakt

Kontakt pre firmy

Sídlo firmy

Panenská 8, 811 01 BratislavaRecepce společnosti: 

Tel.: 

Country manager: +421 917 211 794p.kozacek@m2c.eu

Obchod:  +421 907 976 437p.zurik@m2c.eu

Fax: +421 263 813 058

Registračné číslo: 31703208
Daňové identifikačné číslo: 2020495664
Registračné číslo pre DPH: SK2020495664

Poverenec pre ochranu osobnych udajov: sk.dpo@m2c.eu

Vaše podněty a připomínky zasílejte na emailovou adresu: 

Kontakt pre zamestnancov a záujemcov o prácu,
doručovacia adresa

Kancelária

Zelená linka (zdarma)

 

(08:00-18:00) 0800 111 948

 

E-mail:
office.sk@m2c.eu

...
This website uses to provide services and traffic analysis cookies. Confirming ... Ok More information