CZ| EN| SK| PL| BG

Facility Management sk 

M2C ponúka profesionálny facility management v širokom spektre zameraní.

Súčasťou chodu každej firmy je rad procesov a činností, ktoré priamo nesúvisia s jej hlavnými aktivitami. Aby ste sa mohli plne sústrediť na svoj kľúčový biznis, ponúkame facility management ako komplexný súbor podporných služieb určených pre správu budov a nehnuteľného majetku. Cieľom facility managementu je dosiahnutie čo najvyššej efektivity chodu vašich nehnuteľností pri zachovaní nízkych prevádzkových nákladov a vysokého komfortu vás i všetkých vašich zamestnancov.

Či už sa jedná o malé jednotky, komerčné, priemyselné alebo logistické areály, naši špecializovaní pracovníci, silné technické zázemie a dlhoročné skúsenosti, vám zaručí špičkovú starostlivosť.

M2C zamestnáva odborníkov, ktorí sú členmi medzinárodnej asociácie IFMA (International Facility Management Association).

Ponúkame široké spektrum služieb od kombinácie údržbových a bezpečnostných servisov až po komplexný facility management. Pre klientov spracujeme audit nákladov vynaložených na celkovú správu budovy. Výsledkom auditu sú návrhy konkrétnych riešení úspor. Audit nákladov pre vás pripravíme zdarma a nezáväzne. Riadime sa EÚ normou CSN EN 15 221, ktorá zjednocuje doposiaľ nejednotnú terminológiu a definície, prináša návod, ako pripraviť zmluvu na dodávku služieb. (CSN EN 15 221-1 "Facility management - Termíny a definície" CSN EN 15 221-2 "Facility management - Sprievodca prípravou FM zmlúv")

Facility management služby:

Už niekoľko rokov úspešne spájame fyzickú ochranu a technologické riadenie čo prináša ekonomickú úsporu, integráciu pod jedného dodávateľa a súbežne vyššie ohodnotenie kvalifikovaných pracovníkov.

Dalšie informácie z oblasti facility managementu:

Kontaktný formulár - služby

Kontaktujte nás:
1
*
 
2
*
 
3
*
 
4
*

Kontakt

Kontakt pre firmy

Sídlo firmy

Panenská 8, 811 01 BratislavaRecepce společnosti: 

Tel.: 

Country manager: +421 917 211 794p.kozacek@m2c.eu

Obchod:  +421 907 976 437p.zurik@m2c.eu

Fax: +421 263 813 058

Registračné číslo: 31703208
Daňové identifikačné číslo: 2020495664
Registračné číslo pre DPH: SK2020495664

Poverenec pre ochranu osobnych udajov: sk.dpo@m2c.eu

Vaše podněty a připomínky zasílejte na emailovou adresu: 

Kontakt pre zamestnancov a záujemcov o prácu,
doručovacia adresa

Kancelária

Zelená linka (zdarma)

 

(08:00-18:00) 0800 111 948

 

E-mail:
office.sk@m2c.eu

...
This website uses to provide services and traffic analysis cookies. Confirming ... Ok More information