Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane dalej „RODO“)
Szanowny odwiedzający strony internetowe grupy Mark2 Corporation (zwanej dalej M2C), dziękujemy Ci za zainteresowanie naszą działalnością i usługami. Aby zapewnić Twoje pełne poinformowanie,  przekazujemy informacje dotyczące danych, które podczas Twoich odwiedzin naszych stron są zgromadzane oraz tego, w jakim celu i w jaki sposób są one przetwarzane.

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administratorem danych osobowych uzyskanych w trakcie Twoich odwiedzin naszych stron internetowych jesteśmy my, spółka Mark2 Corporation Czech a.s., REGON: 257 19 751, z siedzibą: Pod višňovkou 1622/23, 140 00 Praha 4. Możesz się z nami kontaktować pod adresem Mark2 Corporation Czech a.s., Vladislavova 17, 110 00 Praha 1.
Ponieważ wymaga tego zakres naszej innej działalności, powołaliśmy także pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Możesz skorzystać również z jego pomocy:
Kontakt pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych: cz.dpo@m2c.eu.
Podczas Twoich odwiedzin naszych stron internetowych nasze serwery internetowe tymczasowo zapiszą dane połączenia urządzenia zapytującego.
Twoje imię, nazwisko, adres i inne dane kontaktowe nie są rejestrowane, jeżeli sam ich nie udostępnisz za pośrednictwem formularzy zamieszczonych na naszych stronach internetowych. Podczas Twoich odwiedzin rejestrujemy zwłaszcza następujące dane:

  • datę i godzinę Twoich odwiedzin naszych stron internetowych,
  • odwiedzone strony internetowe,
  • informacje dot. typu przeglądarki i systemu operacyjnego,
  • strony internetowe, za pośrednictwem których odwiedziłeś nasze strony internetowe.
     

W przypadkach przetworzenia za pomocą innych narzędzi internetowych przetwarzane być mogą także inne dane; ich zakres wyszczególniono w poszczególnych informacjach dotyczących narzędzia internetowego.
Przetwarzania pozyskanych danych osobowych dokonujemy na podstawie naszych uzasadnionych interesów, którymi są ochrona systemu, administracja techniczna i optymalizacja działania naszych stron internetowych oraz ich wyszukiwania, a także na podstawie Twojej zgody wynikającej z ustawienia Twojej przeglądarki w celach bardziej zaawansowanej oferty naszych usług i oceny statystyk odwiedzin.   
Okres przechowywania danych osobowych generowanych podczas odwiedzin zależny jest od poszczególnych celów ich przetwarzania, jednak zawsze jest to jedynie absolutnie niezbędny okres. 
Dane osobowe nie przekazujemy do krajów trzecich, ani też innym odbiorcom, z wyjątkiem naszych zewnętrznych podmiotów przetwarzających, z których korzystamy w celu zapewnienia ochrony systemu, administracji technicznej oraz działania naszych stron internetowych oraz reklamy on-line. Również ww. podmioty przetwarzające zobowiązujemy do przestrzegania wszelkich reguł przetwarzania danych osobowych i do zachowania poufności.
Podczas przetwarzania wszystkich ww. danych osobowych dbamy o to, aby przestrzegane były podstawowe zasady zgodnie z art. 6 RODO. Zabezpieczenie danych osobowych gwarantują środki organizacyjne i techniczne zastosowane zgodnie z przepisami prawnymi w taki sposób, abyśmy mogli zagwarantować, iż nie dojdzie do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego udostępnienia przekazywanych, zarejestrowanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych lub do nieuprawnionego dostępu do nich. Wszyscy nasi pracownicy mają obowiązek zachowania poufności względem faktów, z którymi zapoznają się w trakcie ich pracy. Strony internetowe korzystają z zabezpieczonej komunikacji (protokół HTTPS).

Twoje prawa jako podmiotu danych
Jako podmiot danych masz prawo dostępu do danych osobowych, które Cię dotyczą, i które są przez nas, jako administratora, przetwarzane, masz prawo żądania ich korekty, wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu lub żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli stwierdzisz, że dane te są nieprawidłowe lub przetwarzane niezgodnie z przepisami prawnymi. W niektórych przypadkach możesz od nas zażądać danych osobowych w strukturalnym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przekazania ich innemu administratorowi, lub przysługuje Ci prawo nie bycia przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanej decyzji bez działania człowieka. Wszelkich swoich praw dochodzić możesz u pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych pod ww. adresem e-mail lub pisemnie pod naszym adresem kontaktowym administratora.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych powoduje naruszenie RODO, jesteś uprawniony do złożenia skargi w urzędzie nadzorczym. Kontakt znajdziesz tutaj http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Używanie Cookies
Nasze strony internetowe korzystają z plików Cookies będące małymi plikami tekstowymi, które niektóre strony internetowe zapisują w Twoim komputerze. Celem zamieszczenia plików cookies na naszej stronie internetowej jest poprawa możliwości korzystania z naszych stron internetowych, zwiększenie komfortu użytkowników oraz skuteczności, a więc ogólnie mówiąc stworzenie Ci możliwości optymalnego korzystania z naszych stron internetowych. Zawartość pliku cookies ograniczona jest do numeru identyfikacyjnego; Dane osobowe jak Twoje imię i nazwisko, adres IP, itp., nie będą za jego pośrednictwem zapisywane.
Korzystanie z naszych stron internetowych możliwe jest również bez plików cookies, zakazując ich za pośrednictwem Twojej przeglądarki, ograniczając cookies tylko do określonych stron internetowych lub za pośrednictwem powiadamiania o wysyłaniu pliku cookies.  Pliki cookies można też z Twojego komputera lub innego urządzenia końcowego usunąć. W razie ograniczenia korzystania z cookies przez nasze strony internetowe należy jednak spodziewać się ograniczonej prezentacji strony i ograniczenia poleceń dla użytkownika.

Linki do sieci społecznościowych
Korzystając z linku do sieci społecznościowej - np. Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus, itp. - udostępniasz operatorom tych sieci społecznościowych swoje dane osobowe (niektórzy operatorzy mają siedzibę również w krajach trzecich, np. USA). Na naszych stronach internetowych nie dochodzi do żadnej interakcji z owymi sieciami społecznościowymi, a zastosowane piktogramy służą jedynie jako linki ułatwiające dostęp do naszych profili. 

Linki do stron internetowych osób trzecich
Na naszych stronach występować mogą linki do stron internetowych osób trzecich. Pomimo tego, że takie strony internetowe poddano przed zamieszczeniem linku dokładnej weryfikacji, M2C nie ma wpływu na zawartość tych stron i nie można zatem wykluczyć, że dojdzie do zmiany ich zawartości/treści.
Skorzystanie z linku do stron internetowych osób trzecich spowodować może udostępnienie Twoich danych osobowych operatorowi takiej strony internetowej. M2C nie ma wpływu na takie gromadzenie danych osobowych na stronach internetowych osób trzecich i nie może zatem gwarantować legalności przetwarzania danych osobowych na tychże stronach internetowych.

Google Analytics
Nasze strony korzystają też z usług Google Analytics, które jednak także nie korzystają bezpośrednio z Twoich danych osobowych. Więcej informacji dotyczących tej usługi oraz możliwości ustawienia znajdziesz na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs&ref_topic=2919631

Retargeting
Nasze strony internetowe wykorzystują technologię retargetingu  usługi Sklik świadczonej przez spółkę Seznam.cz, a.s. Umożliwia nam ona pokazanie odwiedzającym, którzy zainteresowali się już naszymi produktami, naszych reklam w sieci reklamowej spółki Seznam.cz, a.s. Według spółki Seznam.cz, a.s., w trakcie tego procesu nie są gromadzone żadne dane osobowe. Więcej informacji znajdziesz tutaj http://www.imedia.cz/
Więcej informacji i możliwości, jak nie być częścią reklamy behawioralnej, znajdziesz także na http://www.youronlinechoices.com/.

G+
Gmail
Pinterest
linkedin

Kontakt

Mark2 Corporation FM Poland

Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa

REGON: 361824945, NIP: 1132891686

KRS: 0000563985, DUNS: 366205668

Company Reception:

Tel.: 

Business Department:  sales.poland@m2c.eu

Warsaw Office: +48 500 798 659, biuro.warszawa@m2c.eu

Wroclaw Office: +48 663 400 244, biuro.wroclaw@m2c.eu

Inspektor ochrony danych: pl.dpo@m2c.eu

 


 

E-mail:
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

© Copyright Mark2 Corporation Czech a.s., Webdesign FlexiSystems: e-learning, Web Development, CMS FlexiSite. All Rights reserved.

...
This website uses to provide services and traffic analysis cookies. Confirming using consent. Ok More information