CZ| EN| SK| PL| BG

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (zwane dalej „RODO“)

Twoje dane osobowe udostępnione w wyniku wysłania formularza kontaktowego przetwarzane są przez spółkę Mark2 Corporation FM Poland, REGON: 361824945, jako administratora danych osobowych. Zgodnie z art. 13 RODO, pragniemy przekazać Ci więcej informacji na ten temat:

Przetwarzanie danych osobowych wymagane jest w ramach negocjacji, zawierania i wykonywaniaumowy między administratorem a Tobą, jako podmiotem danych osobowych, ponieważ bez udostępnienia danych osobowych nie ma możliwości reagowania na Twoje potrzeby. Przetwarzane są Twoje identyfikacyjne i kontaktowe dane osobowe, które podasz w formularzu kontaktowym. 

Podczas przetwarzania wszystkich ww. danych osobowych zawsze dbamy o to, aby przestrzegane były przez nas podstawowe zasady zgodnie z art. 6 RODO. Zabezpieczenie danych osobowych jest zagwarantowane dzięki środkom organizacyjnym i technicznym zastosowanym zgodnie z przepisami prawnymi w taki sposób, abyśmy zrobili wszystko, by nie doszło do przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, zmiany, nieuprawnionego udostępnienia przekazywanych, zapisanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych lub do nieuprawnionego dostępu do nich. Wszyscy nasi pracownicy mają obowiązek zachowania poufności względem faktów, z którymi zapoznają się w trakcie ich pracy. Ponieważ wymaga tego zakres naszej działalności, powołaliśmy także pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych.

Danych osobowych nie przekazujemy do krajów trzecich i nie są one przekazywane innym odbiorcom, nawet na terytorium UE.

Okres przechowywania danych osobowych zależny jest od przedmiotu Twojego zapotrzebowania lub wniosku.  Twoje dane kontaktowe możemy przechowywać przez 6 miesięcy, w celu nawiązania do naszej korespondencji, o ile podejmiesz decyzję o skorzystaniu z naszych usług. 

Udostępnienie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym dla zawarcia umowy lub rozpatrzenia Twojego wniosku, w razie ich nieudostępnienia nie możemy reagować na Twoje zapotrzebowanie.

Masz prawo dostępu do danych osobowych, które Cię dotyczą, i które są przez nas, jako administratora, przetwarzane, masz prawo żądania ich korekty, wniesienia sprzeciwu w sprawie przetwarzania lub żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli stwierdzisz, że dane te są nieprawidłowe lub przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawnymi. W niektórych przypadkach możesz zatem zażądać od nas danych osobowych w strukturalnym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz ich przekazania innemu administratorowi, lub przysługuje Ci prawo nie bycia przedmiotem decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanej decyzji bez działania człowieka. Wszelkich swoich praw dochodzić możesz u pełnomocnika pod  podanym poniżej adresem e-mailem lub pisemnie pod naszym adresem kontaktowym administratora.

Jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych powoduje naruszenie RODO, jesteś uprawniony do złożenia skargi w urzędzie nadzorczym. Kontakt możesz znaleźć na http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

Kontakt z administratorem:  Mark2 Corporation Czech a.s., Vladislavova 17, 110 00 Praha 1
Kontakt z pełnomocnikiem ds. ochrony danych osobowych: pl.dpo@m2c.eu

G+
Gmail
Pinterest
linkedin

Kontakt

M2C

Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa

REGON: 361824945, NIP: 1132891686

KRS: 0000563985, DUNS: 366205668

Company Reception:

Tel.: 

Business Department:  sales.pl@m2c.eu


Warsaw Office:
Ostrobramska 75c, 04-175 Warszawa
+48 500 798 659, biuro.warszawa@m2c.eu

Wroclaw Office:
Skarbowców 23a, bud. B2, pok. 312, 53-025 Wrocław
+48 663 400 244
, biuro.wroclaw@m2c.eu

Katowice Office:
Kolejowa 57, 40-602 Katowice
+48 500 798 675

Inspektor ochrony danych:  pl.dpo@m2c.eu

 


 

E-mail:
 

...
Wyraź zgodę i kontynuuj z standardowymi ustawieniami M2C. Zgadzam się Polityka prywatności