CZ| EN| SK| PL| BG

Revize. Jak by měla vypadat a co je jejím výstupem?

19. 7. 2018

Tentokrát se zaměříme na revizi elektronických zařízení. Jak se říkalo už ve starověkém Římě, že opakování je matka moudrosti, tak i na úvod připomeneme pár informací a základních pojmů týkající se uvedené problematiky.

Základním pravidlem společnosti M2C je bezpečnost provozovaných energetických zařízení a profesionálně odvedená práce, která garantuje dlouhodobý provoz instalovaných energetických zařízení s minimálními nároky na údržbu. 

Výchozí revize

Nová elektrická zařízení je možno uvézt do provozu jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí revizí. Zpráva o výchozí revizi musí být k dispozici po celou dobu provozu elektrického zařízení.

Pravidelná revize

Řídí se lhůtami, které jsou uvedeny v ČSN 33 1500, podle druhu instalace a zařízení, jejího použití a způsobu provozu, četnosti a kvality údržby s ohledem na vnější vlivy, kterým je instalace vystavena. Zpráva se musí uchovat alespoň do příští pravidelné revize.

Mimořádná revize

Mimořádná revize není definována v normě ČSN 33 1500 a požadavek revize je vznesen při nedosažitelnosti zprávy o výchozí revizi, pravidelné revizi nebo při pochybnostech o úrovni předchozí revize.


Podklady k provádění revize

Dokumenty elektrického zařízení odpovídající skutečnému provedení, písemné doklady výchozí nebo pravidelné revize, záznamy o kontrolách, zkouškách, prohlášení o shodě apod.

Revizní zpráva

Revizní zpráva má garantovat bezpečný provoz energetického zařízení. Určuje druh revize, identifikaci a rozsah zařízení, datum zahájení, ukončení, vypracování a předání zprávy o revizi, jméno a příjmení, podpis a evidenční číslo revizního technika, soupis provedených úkonů, použitých přístrojů a zjištěných závad, údaje z hlediska stavu bezpečnosti zařízení, závěrečné zhodnocení bezpečnosti zařízení.

Pro ilustraci uvádíme pár fotografií kupodivu revidovaných elektrických zařízení umístěných na volně přístupném prostranství. Na obrázcích 1 a 2 je čelní a zadní pohled na elektroměrový rozvaděč, který byl revizním technikem schválen a uveden do provozu pracovníkem distribuční společnosti. Na obrázku 3 je ukázka správně zapojeného elektroměrového rozvaděče.

Věříme, že všechny zde uvedené informace Vám budou k užitku. V energetice je řada jiných oblastí, které si zaslouží pozornost, např. chytrá města, elektromobily, náhradní zdroje energie, nakládání s odpady, ukládání energií a mnoho dalšího.

Pokud Vás blíže zajímá tato problematika, můžete se kdykoli obrátit na naše odborníky v energetice na obchod@m2c.eu.

Kontakt

Kontakt pro firmy

Provozovna a doručovací adresa


M2C

Vladislavova 17, 110 00, Praha 1

Recepce společnosti: +420 730 808 887 
(PO-PÁ 8:00 – 16:00)

Obchodní oddělení: +420 725 930 112obchod@m2c.eu
(PO-PÁ 8:00 – 16:00)

Mezinárodní obchodní oddělení: sales@m2c.eu

Kontakt pro média: marketing@m2c.eu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: cz.dpo@m2c.eu

Vaše podněty a připomínky zasílejte na emailovou adresu: interniaudit@m2c.eu

Datová schránka: dzfcjki

Personální a náborové oddělení

Vladislavova 17, 110 00, Praha 1 (5. patro)

 

BEZPLATNÁ LINKA PRO UCHAZEČE O PRÁCI
800 111 112
(PO-PÁ 08:00-16:00)


Náborová recepce: +420 601 157 100
(PO-PÁ 8:00-16:00)


E-mail: prace@m2c.eu

Personální administrativa:
+420 255 723 611
(PO-PÁ 8:00-16:00)

Kontakt

Personální a náborové oddělení

POZOR!
NOVÁ ADRESA PERSONÁLNÍHO A NÁBOROVÉHO ODDĚLENÍ!

Vladislavova 17, 110 00, Praha 1 (5. patro)

Recepce společnosti: 

Tel.: +420 607 038 628

Obchodní oddělení: 

Kontakt pro média: 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: cz.dpo@m2c.eu

Vaše podněty a připomínky zasílejte na emailovou adresu: 

Datová schránka: 

Jak se k nám dostanete pomocí MHD

Metro B, Tramvaje č. 6, 9, 18, 22
stanice Národní třída

 

BEZPLATNÁ LINKA PRO UCHAZEČE O PRÁCI
(08:00-18:00) 800 111 112

 

E-mail:
prace@m2c.eu

Personální administrativa:
+420 255 723 611

...
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Potvrzením s použitím souhlasíte. V pořádku Další informace