Информация относно обработването на лични данни

съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, общ регламент относно защитата на личните данни (по-нататък само „GDPR“)

предоставените от Вас лични данни във формуляра за контакт се обработват от компания Mark2 Corporation Czech a.s., IČ: 257 19 751, в качеството си на администратор на лични данни. В съответствие с член 13 от GDPR бихме желали да Ви дадем повече информация:

Обработката на лични данни се извършва заради необходимостта за договаряне и изпълнение на договора сключен между администратора и Вас, в качеството Ви на субект на личните данни, тъй като без предоставянето на определени лични данни не би било възможно да реагираме на Вашата заявка. Обработват се идентификационните и контактните данни, които сте въвели във формуляра за контакт.

При обработването на всички горепосочени данни, винаги се уверяваме, че сме спазили всички основни принципи описани в член 6 на GDPR. Защитата на личните данни се гарантира с помощта на организационни и технически мерки, предприети в съответствие със законодателството, за да се уверим, че сме направили всичко възможно да избегнем неволно или противозаконно унищожаване на данни, загуба, промяна или неразрешено предаване, съхранение или обработване. Всички наши служители са задължени да спазват конфиденциалност, по отношение на всякаква информация, получена по време на работата им при нас. Тъй като обхватът на нашата дейност го изисква, сме назначили и служител за защита на личните данни.

Не предоставяме лични данни на трети държави, нито ги предаваме на други получатели на територията на ЕС.

Периодът на съхранение на личните данни се определя от естеството на вашата заявка или молба. Възможно е да съхраним информацията Ви за контакт до 6 месеца, за да можем да проследим нашата кореспонденция, в случай, че решите да използвате нашите услуги. 

Предоставянето на лични данни е необходима предпоставка за сключване на договор или изпълнение на молба, в случай, че данните не бъдат предоставени ние не можем да реагираме на Вашата заявка.

Имате право на достъп до лични данни, които се отнася до Вас и които са обработени от нас, в качеството ни на администратор, можете да поискате тяхната промяна, можете да подадете жалба срещу обработката или да поискате ограничение на обработката, ако става въпрос за неправилно обработени документи в разрез със законодателството. В някои случаи можете също да поискате личните си данни в структуриран, широко разпространен електронен формат и предаването им на друг администратор, също така имате право да не бъдете обект на решение взето без човешка намеса. Можете да упражните всички свои права при администратора, на долупосочените електронен адрес или в писмена форма на адреса за контакт на администратора.

Ако смятате, че личните данни са били обработени в разрез с GDPR, можете да подадете жалба до надзорния орган. Контакт за връзка ще намерите на http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

За връзка с администратора:  Mark2 Corporation Czech a.s., Vladislavova 17, 110 00 Praha 1
За контакт със служителя за защита на личните данни: cz.dpo@m2c.eu

G+
Gmail
Pinterest
linkedin

Контакт

M2C Services Bulgaria EOOD, М2С Сървисис България ЕООД

Sofia 1680, Vitosha district, 94 Ralevitsa Str. Atelie No. 7 and Atelie No. 8. - ул. “Ралевица “ 94, Ет.1, ателие 7 и 8, София 1680

Recepce společnosti: 

Tel.: 

Теодор Петров - Главен оперативен директор
+359 876 356 097t.petrov@abl.eu

Длъжностно лице по защита на данните
bg.dpo@abl.eu

Kontakt pro média:  biuro.pl@m2c.eu

Vaše podněty a připomínky zasílejte na emailovou adresu: 

Datová schránka: 

Отдел Човешки ресурси:

Теодора Петрова

Phone: +359 878 316 986

E-mail: t.petrova@abl.eu

Елисавета Тодоринова

Phone: +359 878 316 954

E-mail: e.todorinova@abl.eu

Международни продажби

Richard McDonaugh, +420 725 507 453salesint@m2c.eu 
...
This website uses to provide services and traffic analysis cookies. Confirming using consent. Ok More information