Kariéra
Nabídka:

Školení a vzdělávání

Na vzdělávání a rozvoj svých zaměstnanců klademe obzvlášť velký důraz.

Školení


Vstupní školení PO a BOZP formou e-learningu

Každý zaměstnanec musí být dle zákona při nástupu do zaměstnání řádně a prokazatelně seznámen se svými právy a povinnostmi, pracovními a technickými postupy a normami pro zajištění BOZP na pracovišti. Naše společnost pro tyto účely využívá moderní formu e-learningového vzdělávání, která umožňuje zaměstnancům studovat efektivně, s minimalizací cestovních nákladů a možností nastavení vlastního studijního tempa.

Následná školení PO a BOZP

Po absolvování teoretického vstupního školení podstoupí zaměstnanci praktický zácvik přímo na objektu, jehož součástí je seznámení se s riziky poškození zdraví na pracovišti, předpisy a pokyny BOZP a návody k obsluze strojů a zařízení.

Zaměstnanci následně absolvují periodická školení a instruktáž na objektech na základě osnovy školení v intervalech minimálně jednou za 2 roky.

V případě potřeby jsou organizována mimořádná školení BOZP a školení vedoucích zaměstnanců.

Odborná školení zaměstnanců

Odborná školení jsou určena především zaměstnancům vykonávajícím činnosti se zvýšeným bezpečnostním rizikem, jedná se například o školení vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, školení obsluhy tlakových nádob, školení práce ve výškách atd.

Školení jsou realizována odborně způsobilými lektory dle individuálních potřeb zaměstnanců.

Odborná způsobilost bezpečnostních pracovníků

Bezpečnostní pracovníci musí dle zákona splňovat požadavek odborné způsobilosti, jednou z možností jejího dosažení je absolvování zkoušky profesní kvalifikace „strážný“. Naše společnost je autorizovanou právnickou osobou pro konání zkoušek profesní kvalifikace „strážný“. Zaměstnanci jsou na zkoušku bezplatně připravováni odborně způsobilými osobami a následně mohou zkoušku profesní kvalifikace za zvýhodněnou cenu absolvovat.

Znalostní audit

Znalosti zaměstnanců jsou každoročně prověřovány znalostním auditem zaměřeným na problematiku trestního práva, první pomoci, znalost interních předpisů společnosti a BOZP.

Školení bezpečnostních manažerů

Výběru a školení bezpečnostních manažerů věnujeme zvýšenou pozornost. Proces zaškolování nových bezpečnostních manažerů je rozdělen do několika etap a je nastaven tak, aby nový bezpečnostní manažer získal nejenom teoretické poznatky o samotné firmě a jejích chodu, legislativě a náplni své pracovní činnosti, ale aby tyto poznatky uměl převést do praxe.

Součástí zaškolovacího procesu je také psychodiagnostika pod vedením zkušeného psychologa, která nám umožní odhalit aktuální stav osobnosti, vlastnosti a potenciální možnosti dalšího rozvoje bezpečnostního manažera.

 

Obchodní oddělení:
234 033 333
M2C - Facility management
Kariéra
Aktuální TOP hledané pozice ve společnosti M2C a. s.
Pomáháme
imageMapa
© 2012 Mark2 Corporation Czech a.s.
© 2012 MPresent | Tvorba www stránek, redakční systém - www.EDITUJ.cz | webdesign MPRESENT s.r.o. 2012
Google+
m2c openhome