Kariéra
Nabídka:

PO a BOZP

  • stálý informační servis o změnách předpisů v PO a BOZP formou aktualizace provozně-bezpečnostní dokumentace
  • evidence zpracovaných dokumentů v PO a BOZP a jejich pravidelná aktualizace
  • asistenční služba v případě krizových situací spojených s oblastí bezpečnosti práce (formou asistence na telefonu, emailem, dle možností osobní asistence na pracovišti)
  • pravidelné kontroly dodržování předpisů PO a BOZP na pracovišti min. 2x ročně dle cenové nabídky
  • školení formou e-learningové aplikace

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
Výkon povinnosti a zjištění požadavků vyplývajících z platné legislativy ČR (zejména ze Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a změn).

Požární ochrana (PO)
Zajištění povinnosti a požadavků daných Zákonem č. 133/1985 Sb. O požární ochraně a Vyhláškou č. 246/2001 Sb. O požární prevenci.

 

 

Obchodní oddělení:
234 033 333
M2C - Facility management
Kariéra
Aktuální TOP hledané pozice ve společnosti M2C a. s.
Pomáháme
imageMapa
© 2012 Mark2 Corporation Czech a.s.
© 2012 MPresent | Tvorba www stránek, redakční systém - www.EDITUJ.cz | webdesign MPRESENT s.r.o. 2012
Google+
m2c openhome