Kariéra
Nabídka:

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů na webu m2c.eu společnosti Mark2 Corporation Czech a.s.


Společnost Mark2 Corporation Czech a.s., byla registrována jako Správce osobních údajů u Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) pod registračním číslem 00024300. Ověřit lze přímo na stránkách jmenovaného úřadu.
Společnost Mark2 Corporation Czech a.s. si je vědoma skutečnosti, že při své činnosti zpracovává informace, které mají charakter osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
Společnost Mark2 Corporation Czech a.s., se ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zaručuje, že nesbírá a neshromažďuje žádné osobní údaje, pokud jí je návštěvníci (zákazníci, obchodní partneři, uchazeči o zaměstnání) sami dobrovolně neposkytli, např. ve formě anket, soutěží, registrace na stránce kariéra apod.
Společnost Mark2 Corporation Czech a.s. prohlašuje, že si je vědoma důležitosti ochrany takových údajů a dodržování všech zákonných a etických pravidel souvisejících s jejich zpracováním považuje za významnou povinnost vůči svým zákazníkům.
Společnost Mark2 Corporation Czech a.s. nezpracovává citlivé údaje o registrovaných uživatelích, především osobní údaje o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženském a filozofickém přesvědčení a zdravotním stavu .
Některé procesy systému www.m2c.eu využívají při komunikaci s uživatelem e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři automaticky. Jedná se zejména o ověřování zadaných osobních údajů a zasílání přístupových údajů k zákaznickému účtu. Správné zadání e-mailové adresy uživatele je nezbytné pro korektní průběh procesu a nelze bez něj dokončit registraci na www.m2c.eu.
Společnost Mark2 Corporation Czech a.s. používá elektronickou poštu (dále jen e-mail) jako standardní informační kanál v obchodním styku.
Takto zasílané zprávy mají charakter obchodního sdělení ve smyslu ustanovení zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, proto je současně s uvedením e-mailové adresy vyžadováno udělení výslovného souhlasu s použitím e-mailové adresy pro zasílání zpráv ve smyslu tohoto zákona.
Společnost Mark2 Corporation Czech a.s., se zavazuje chránit veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje, neboť je považuje za přísně důvěrné, a ve shodě se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, nebudou bez výslovného souhlasu zveřejňovány, prodávány ani vyzrazeny třetím osobám, s výjimkou případů stanovených zmíněným zákonem v platném znění.


Cookies
Při návštěvě webových stránek www.m2c.eu společnost Mark2 Corporation Czech a.s. automaticky shromažďuje v protokolech serveru určité informace o hardwaru a softwaru Vašeho počítače. Mezi tyto informace patří například Vaše IP adresa, operační systém, typ prohlížeče, názvy domén, přístupové časy, adresy poskytovatelů služeb a odkazujících webových stránek.
Společnost Mark2 Corporation Czech a.s. rovněž shromažďuje informace o stránkách, které zákazník na webových stránkách navštěvuje. Tato data o návštěvnosti jsou identifikována pouze pomocí jedinečného ID čísla, a nejsou nikdy spojena s osobními informacemi. Pokud někdo stránku navštíví, je na jeho počítač umístěna cookie (pokud zákazník cookie přijímá) nebo je cookie načtena, pokud zákazník stránku někdy předtím navštívil. Jednou z funkcí cookies je pomáhat při sběru dat pro statistická šetření o návštěvě webových stránek.
Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás upozornil na odeslání souboru cookie, nebo zcela zakázat či odstranit soubory cookie, což však může způsobit nefunkčnost některých částí našich stránek.
Společnost Mark2 Corporation Czech a.s. používá celou řadu bezpečnostních technologií a postupů, včetně šifrování SSL, které pomáhají chránit Vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo vyzrazením. V rámci metody SSL je dále zajištěno, že Vaše údaje budou zaslány výhradně na server, z něhož byly vyžádány.


Funkce sociálních médií
Stránka společnosti Mark2 Corporation Czech a.s. zahrnuje službu pro přihlašování k sociálním sítím. Tato funkce může shromažďovat IP adresy, jaké stránky navštěvujete v rámci naší stránky, a mohou ukládat soubory cookie pro zajištění správné funkčnosti funkcí. Vaše interakce s touto funkcí podléhá zásadám o ochraně osobních údajů společnosti Mark2 Corporation Czech a.s.

Právo na informace
Ze zmiňovaného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, má každý uživatel tohoto webu (zákazník, obchodní partner), který poskytl osobní údaje společnosti Mark2 Corporation Czech a.s., právo podat písemnou žádost společnosti Mark2 Corporation Czech a.s., o poskytnutí informací, zda a jaké osobní údaje o něm společnost Mark2 Corporation Czech a.s., zpracovává. Pokud by i přes naši snahu o správnost údajů byly zpracovávány nepřesné či neaktuální informace, na požádání je rádi opravíme.

Dotazy & komentáře
Máte-li jakékoliv další dotazy a připomínky k ochraně osobních údajů společností Mark2 Corporation Czech a.s., můžete nás kontaktovat na emailu interniaudit@m2c.eu. Odpovíme obratem.
 

 

Obchodní oddělení:
234 033 333
M2C - Facility management
Kariéra
Aktuální TOP hledané pozice ve společnosti M2C a. s.
Pomáháme
imageMapa
© 2012 Mark2 Corporation Czech a.s.
© 2012 MPresent | Tvorba www stránek, redakční systém - www.EDITUJ.cz | webdesign MPRESENT s.r.o. 2012
Google+
m2c openhome